Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Tri llyfr i redwyr

Dwi’n aml yn dweud mai rhedeg ydy fy ‘downtime’ i, ond dwi hefyd yn ddarllenwr eitha’ brwd ac yn trio darllen am rhyw hanner awr i awr bob nos cyn cysgu.

Ffuglen sy’n mynd a fy mryd fel rheol ond nawr ac yn y man dwi’n codi llyfr ffeithiol, a bydd rhain fel arfer yn lyfrau am chwaraeon.

Dwi wedi cael blas ar ambell gyfrol am redeg dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf, felly ro’n i’n meddwl y byddai’n werth dewis tri o’r rhain i’w hargymell i redwyr eraill.

Wna’i ddim mynd i drafod rhain mewn gormod o fanylder yn y blog yma – efallai bydd cyfle i hynny rhywdro eto. Crynodeb bach felly, gan obeithio bydd rhywbeth yn dal eich llygad.

  1. Running with the Kenyans – Adharanand Finn

Ag yntau’n 36 oed, ac yn redwr addawol yn ei ieuenctid, mae’r awdur yn ennill ras am y tro cyntaf ers oes gan ail-danio ei ddiddordeb a brwdfrydedd yn y gamp. Mae ei awydd i ddarganfod cyfrinach rhedwyr pellter gorau’r byd yn ei arwain wrth gwrs i Kenya, y wlad sydd wedi dominyddu rhedeg pellter, a’r marathon yn enwedig, ers degawdau. Mae Finn yn penderfynu pacio ei fagiau a symud ei deulu i Iten, y mecca i redwyr pellter ar y lefel uchaf.

Mae’r gyfrol yn ymchwil difyr i geisio darganfod cyfrinach rhedwyr Kenya, ond mae hefyd yn lyfr teithio o fath gyda dim prinder o hiwmor a throeon trwstan yr awdur ar ei ymweliad. Wedi’i ysgrifennu’n hyfryd, mae hefyd yn ddarlun difyr o fywyd a chymdeithas Kenya.

2. Two Hours – Ed Ceasar

I roi’r teitl llawn ‘Two Hours: The Quest to Run The Impossible Marathon’, sydd efallai’n dweud mwy am gynnwys y gyfrol. Mi wnes i ddarllen hon tua’r un pryd a ‘Breaking2’, sef  ymgais gyntaf Eliud Kipchoge (a Zersenay Tadese a Lelisa Desisa ) i redeg pellter marathon o dan ddwy awr – nod amhosib yn ôl y mwyafrif. Mae’r anhygoel Kipchoge yn paratoi am ail ymgais fis Hydref yma wrth gwrs, ac yn credu’n gryf fod yr her yn bosib.

Roedd yn ddifyr felly i ddysgu mwy am hanes y marathon ac ymgais y ddynol ryw i goncro 26.2 milltir. Mae’n mynd nôl i ddyddiau cynnar y marathon…a pham yn union fod y pellter yn 26 milltir 385 llath! Mae hefyd yn mynd â ni’n ddwfn i fyd y marathonwyr gorau, yn enwedig felly Geoffrey Mutai, a redodd y marathon cyflymaf erioed yn 2011 (2:03:02) yn Boston, er nad yw’r cwrs yn gymwys ar gyfer Record y Byd. Mae hefyd yn ymdrin â llawer o’r problemau sydd wedi dilyn rhai o redwyr gorau’r byd.

Mae’r ‘marathon dwy awr’ yn ganolog i’r gyfrol, felly’n amserol iawn wrth i Kipchoge baratoi ei ail ymdrech i dorri’r amser hwnnw. Amhosib? Mae Ceasar yn ein hatgoffa fod pobl yn credu bod dringo Everest yn amhosib ar un pryd, yn ogystal â rhedeg milltir mewn pedair munud.

Dwi hoff iawn o ysgrifennu Caesar, ac ei sylwebaeth ar y cyfryngau hefyd (@edcaesar). Mae’r llyfr yn trafod gwyddoniaeth, seicoleg a ffisioleg rhedeg, ond dwi’m yn credu bod rhaid i chi o reidrwydd fod a diddordeb mawr yn y gamp i fwynhau’r gyfrol – mae’r straeon a’r hanes yn ddigon ddifyr.

3. Born To Run – Christopher McDougall

Y gyfrol ddiweddaraf am redeg i mi ddarllen ac un ddifyr dros ben oedd wir yn gwneud i mi feddwl.

Craidd y stori ydy llwyth dirgel ym Mexico, y Tarahumara, sy’n byw’n gudd mewn ceunentydd ac yn ôl llawer yn redwyr pellter gorau’r byd. Mae’r awdur yn mynd ar antur i geisio darganfod y llwyth, ac yn bwysicach oll y gyfrinach sy’n eu galluogi i redeg pellteroedd anhygoel ar gyflymder aruthrol. Mae’r cyfan yn arwain at ras epig rhwng rhedwyr gorau’r Tarahumara, a rhai o redwyr ultra gorau, a mwyaf gwallgof, U.D.A.

Mae’r stori, a’r cymeriadau, yn mynd a ni i sawl cyfeiriad gwahanol. Mae’r gyfrol yn ddarn o ymchwil gwerthfawr, a hanfodol i esblygiad y ddynol ryw, a pham rydan ni wedi ein geni i redeg. Un o fy hoff benodau ydy hwnnw’n ymdrin ag un  o gymeriadau mwyaf y stori, Barefoot Ted, a’r ddadl dros redeg yn droednoeth. Dwi ddim yn bwriadu rhedeg yn gwbl droednoeth fel Ted yn y dyfodol agos, ond mae’n sicr yn gwneud i chi feddwl, ac mae’r ddadl yn erbyn esgidiau rhedeg clustoglyd (cushioned?!) yn un gref.

O’r dair, mae’n debyg mai hon ydy’r un sy’n gwneud i chi wir ystyried pwysigrwydd rhedeg a sut mai hon ydy’r weithred mwyaf naturiol a phur i ni. Darllen angenrheidiol.

Tair cyfrol am redeg, ond sy’n llawer mwyn na hynny. Os nad ydach chi’n redwr yn barod, yna dwi bron yn sicr y byddwch chi’n gofyn pam ar ôl darllen rhain.  

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

One thought on “Tri llyfr i redwyr

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: