Hanner Marathon Caerdydd – tips i’r tro cyntaf

Heb os, Hanner Marathon Caerdydd ydy ras fwyaf Cymru mewn sawl ystyr.

Dyma’r ras Gymreig fwyaf o ran y nifer sy’n rhedeg – mae’n debyg bod 27,500 wedi cofrestru eleni. Hon ydy’r ras uchaf ei phroffil yn y wlad, ac yn sicr y digwyddiad rhedeg sy’n cael y mwyaf o sylw gan y cyfryngau Cymreig. I’r rhedwyr clwb gorau, mae hefyd yn bwysig gan ei fod yn llwyfannu pencampwriaeth hanner marathon Cymru.

Mae pawb yn gwybod bod Hanner Marathon Caerdydd yn digwydd y penwythnos yma, a bydd llawer iawn o bobl yn rhedeg ras o’r pellter yma am y tro cyntaf ddydd Sul. Ond hyd yn oed os ydach chi wedi rhedeg y pellter o’r blaen, mae Hanner Caerdydd yn wahanol iawn i unrhyw hanner marathon arall yng Nghymru.

Dwi wedi rhedeg y ras rhyw chwe gwaith erbyn hyn, ac yn hoff iawn ohoni – mae’r gefnogaeth yn wych, y cwrs yn ardderchog, a chyfle am amser da.

Felly ro’n u’n meddwl y byddai’n werth rhannu ambell ddarn bach o gyngor i unrhyw un sy’n rhedeg y ras am y tro cyntaf, gan obeithio bydd yn help i chi fwynhau’r profiad.

Rhowch ddigon o amser i’ch hun cyn y ras.

Mae ‘na loooot o redwyr yng Nghaerdydd, ac mae hynny’n golygu bod popeth yn cymryd mwy o amser nag y byddai mewn ras lai. Rhowch ddigon o amser i’ch hunain baratoi, gollwng eich bag kit, a chyrraedd eich lloc ar y llinell ddechrau. Mae’r trefniadau’n wych, ond mae ‘na waith ciwio ar gyfer popeth, sy’n arwain yn daclus at….

Ewch i’r tŷ bach cyn anelu am yr ardal dechrau.

Mae ‘na lot o portaloos yn ardal ddechrau/gorffen y ras, ond mae 27,000 o bobl isio mynd i’r tŷ bach ar yr un pryd yn golygu lot o aros, a hynny’n ychwanegu at y stress cyn y ras. Gwnewch y defnydd gorau o’r toiled yn lle bynnag fyddwch chi’n aros cyn anelu draw, rhag ofn nad oes cyfle/amser ger y llinell.

Piniwch eich rhif ymlaen llaw.

Mawn rasys llai mae ‘na binau yn yr HQ fel arfer, ond yng Nghaerdydd does dim man cofrestru felly maen nhw’n anoddach cael gafael arnynt. Gwell pinio eich rhif ymlaen llaw fel bod un peth yn llai i boeni amdano.

Peidiwch dechrau’n rhy gyflym.

Dwi erioed wedi gweld ras sy’n dechrau mor gyflym â Chaerdydd. Mae’r nifer fawr o redwyr a chyffro ar y dechrau’n golygu bod pawb yn hedfan o’r blocs – bydd y filltir gyntaf wedi pasio bron cyn i chi sylwi. Trïwch osgoi’r temtasiwn i fynd yn rhy gyflym – yn un peth, gallwch dalu nes ‘mlaen yn ras, ac  yn ail, mae ‘na lot o rwystrau fel polion, bollards, kerbs ac ati ar ran gyntaf y cwrs  sy’n anodd eu gweld yng nghanol y torfeydd. Gofal pia’ hi.

Manteisiwch ar y gefnogaeth.

Un peth da am ras fawr fel hon ydy’r gefnogaeth wych ar y cwrs. Mae ‘na gwpl o lefydd sy’n tueddu i fod yn dawelach fel Ffordd Penarth a’r morglawdd, ond fel arall mae llwyth o bobl yn cefnogi ar y cwrs ac yn barod i roi hwb i chi.

Cadwch rywbeth yn y tanc ar gyfer y Rhath.

Ar y cyfan mae’r cwrs yn fflat, ond mae ambell ddringfa fach sy’n gallu bod yn galed, yn benodol i fyny am Benarth tua milltir 4, ac yna ar hyd ochr dde Parc y Rhath ar filltir 10 – pan mae hi’n dechrau mynd yn galed. Mae pawb yn gwybod am y gic fach ar milltir 12 – mae hi’n un fach eitha’ serth, ond yn fyr. Dim ond milltir sydd i fynd erbyn hyn ac ar ‘i lawr yn bennaf felly ewch amdani.

Cefnogwyr hwyliog y Rhath.

Un ysgogiad wrth i chi agosáu at dop Parc y Rhath ydy’r cefnogwyr mewn oed sydd bob amser allan ac mewn hwyliau. Cadwch olwg amdanyn nhw ar ochr dde’r ffordd, o flaen eu cartref preswyl yn eu cadeiriau olwyn – codwch lawr a byddwch chi’n siŵr o gael gwaedd.

Gorffennwch yn gryf.

Does ‘na ddim llawer o deimladau gwell mewn rhedeg na throi’r gornel 90 gradd olaf yna at Rodfa Edward VII a gweld y llinell derfyn. Codwch y pengliniau, pwmpiwch y breichiau a sugno’r awyrgylch am bob eiliad o gymal olaf y ras.  

Pob hwyl i bawb sy’n rhedeg, mwynhewch y diwrnod a byddai’n wych clywed sut aeth hi gyda chi yn y sylwadau isod.

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

3 sylw ar “Hanner Marathon Caerdydd – tips i’r tro cyntaf

 1. Diolch am y cynghorion yma Owain a llongyfarchiadau ar amser gwych heddiw.Nes i 1.54 – ychydig yn siomedig o ystyried nes i 1.50 llynedd ond dal yn weddol hapus. Allai ddim cofio cweit cymaint o dorf – am y 4-5 miltir cyntaf o’n i’n teimlo fel mewn bocs yn trio osgoi rhedwyr eraill a ddim yn siwr os gymerodd hynny fwy o egni nag oeddwn yn feddwl ond mi oedd y 4 milltir olaf yn anoddl O’n i ddim yn meddwl fod y gwres yn ormod o ffactor ond falle ei fod a mod i ddim yn sylwi wrth redeg achos rhai eraill wedi nodi hwnnw fel ffactor heddi.
  10k Aber ym mis Rhagfyr -oes posib cael unrhyw gynghorion yn arwain at honno?

  Hoffi

  1. Llongyfarchiadau Deian, gwaith da. O sgwrsio gyda sawl un ar y linell derfyn, dwi’n credu bod lot wedi gweld hi’n anodd iawn ddoe. Ro’n i’n gweld hi’n galed o’r morglawdd ymlaen, ac yn meddwl mai’r gwynt oedd y prif ffactor ond fel ti’n crybwyll, clywed sawl un yn cwyno am y gwres ac o be dwi’n gweld wedyn roedd hi’n drymedd iawn. Wnaeth o ddim arafu’r bois gorau wrth iddyn nhw dorri record y cwrs!
   Mi wna’i feddwl am bethau pendol ar gyfer 10k cyn Aber – rho wybod pa fath o beth fyddai’n ddefnyddiol.

   Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: