Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59

Mae Ineos wedi cadarnhau y bydd Eliud Kipchoge yn cynnal ei ymdrech i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon ddydd Sadwrn yma, 12 Hydref.

Rydym yn gwybod ers peth amser mai’r penwythnos yma oedd y bwriad, ond gyda ffenestr o ryw wythnos i ganiatáu am dywydd ffafriol. Ac mae’n ymddangos bod y rhagolygon yn dangos tywydd delfrydol yn Fienna fore Sadwrn!

Does dim cadarnhad o’r union amser bydd Kipchoge a’i griw yn dechrau ar eu hymdrech, ond mae’n debygol o fod yn gynnar yn y bore, rhwng 5am a 9am ydy’r neges ar hyn o bryd ond fyswn i’n dyfalu tua 7am yn ôl yr hyn sy’n cael ei ddweud gan rai sylwebwyr.

Y cwrs yn Fienna – Prater Hauptallee (Llun: Tokfo, Wikimedia Commons )

Mae Kipchoge eisoes wedi cyrraedd Fienna, ac wedi cael golwg ar y cwrs syth Prater Hauptallee sydd â rhesi o goed i’r naill ochr a’r llall, gan gynnig awyrgylch ocsigen gyfoethog.

Ag yntau wedi methu’r nod o ddim ond 26 eiliad yn 2017, ac wedi torri record swyddogol y byd ers hynny, mae llawer o wybodusion yn credu gall Kipchoge gyflawni’r orchest y tro hwn. Mae darn difyr iawn yn rhifyn diweddaraf Runners World, sydd hefyd ar-lein, yn egluro pan bod ganddo gyfle gwirioneddol – gwerth darllen yn sicr.  

Mae un cylch o’r cwrs yn 9.6km gyda rowndabowt bob pen, sy’n sicrhau bydd Eliud yn rhedeg mewn llinell syth am 90% o’r 26.2 milltir

Dwi’n credu, ac fel ffan mawr o Kipchoge, wir yn gobeithio y bydd yn ei gwneud hi ac fe fydda i wedi fy nglynu i’r sgrin fore Sadwrn wrth baratoi brecwast i’r plantos!

Bydd modd gwylio’r ymdrech yn fyw ar sianel YouTube Ineos, ac mae’n debyg bod modd gwylio ar fotwm coch y BBC ac Eurosport 2 hefyd.

Os ydach chi isio blas o’r paratoadau a dod i adnabod nifer o’r athletwyr anhygoel o dalentog fydd yn cefnogi Eliud fel pacemakers, gan gynnwys enillydd Hanner Marathon Caerdydd llynedd, Jack Rayner (i roi cysylltiad Cymreig bychan iawn!), yna mae swp o fideos byr da ar y sianel ar hyn o bryd. Gan gynnwys y cyflwyniad bach yma i’r dyn ei hun, sy’n egluro rhywfaint ynglŷn â pham mod i’n gymaint o ffan o’r boi!

Dwi’n ymwybodol bod barn pobl ynglŷn â’r her yma’n amrywio, yn enwedig o gael cwmni dadleuol Ineos yn arwain y prosiect. Er hynny, dwi’n ei weld o fel arbrawf diddorol iawn, ac ychydig bach o hwyl sy’n codi proffil rhedeg ac a fydd gobeithio’n denu mwy at y gamp.

Mwy am yr ymdrech yn y man!!

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

One thought on “Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: