Forrest Gump

Mae’r blog yma’n weddol newydd, felly dwi heb gael llawer o gyfle am rant eto!

Gobeithio na fydd gormod, achos 99% o’r amser dim ond pethau da sy’n dod o redeg i mi…ond mae ‘na ambell pet hate dwi’n siŵr fydd yn gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi troedio’r palmant am ryn fach.

Ac fe gododd un ei ben hyll wrth i mi fynd allan i redeg yn gynnar bore ma!

Be dwi’n hoffi am fynd allan i redeg am 6:00 y bore ydy’r llonyddwch yna, y teimlad o weld y dydd yn deffro a fel arfer gweld yr un llond llaw o bobl sydd allan yr adeg yna bob bore. Mae ‘na ryw adnabyddiaeth a chyfeillgarwch yn datblygu’n naturiol efo rhain, a’r teimlad eich bod chi’n rhannu cyfrinach ynglŷn â bod allan yr adeg yna o’r dydd.

Nes i basio triawd o hogia ifanc anghyfarwydd bore ma – yn cerdded mewn i dre o gyfeiriad Llanbadarn, ar y ffordd nôl o McDonalds fyswn i’n dychmygu. Dwi’n tybio na wnaethon nhw fy nghlywed i’n dod gan i un wneud sioe fawr o gael braw wrth i mi basio, cyn i un o’r lleill weiddi rhywbeth am yr het bobble Ras Cors Caron lachar (yr un oren i selogion y ras) roi’n i’n gwisgo.

Yna, fe ddaeth hi…

“Run Forrest, run.”

Dwi’n gwingo wrth deipio…petawn i’n cael punt am bob tro dwi dy clywed hon byswn i’n gallu fforddio sgidia rhedeg am ddwy neu dair blynedd o leiaf!

Ar un llaw, dwi’n dal i ryfeddu bod rhai pobl yn gweld rhywun yn rhedeg fel rhywbeth digon rhyfedd i’w wawdio. Rhyw 15-20 mlynedd nôl dwi’n cyfaddef bod rhedeg yn llai cyffredin, ac ro’n i’n arfer cael ambell olwg rhyfedd a tŵt gan geir yn meddwl bod nhw’n ddoniol. Ond mae ‘na gymaint o bobl yn rhedeg erbyn hyn – prin y gallwch chi gerdded canllath yn Aber heb weld rhedwr!

Ond yn fwy na hynny, ma ffilm Forrest Gump yn 25 mlwydd oed erbyn hyn bobl! Allwch chi ddim meddwl am rywbeth bach mwy gwreiddiol / cyfredol?

Fyswn i ddim yn malio clywed ‘Go Eliud’ o gwbl, neu hyd yn oed neu ‘Do the Mobot’!

Yr un arall dwi wedi gael, yn llawer llai aml, ydy “Run Fat Boy Run” wrth gwrs. Rŵan, dwi’n lot o bethau, ond dwi ddim yn cario llawer o bwysau!

Rhyfedd o fyd ynde – ydy seiclwyr yn profi pobl yn gweiddi fel hyn arnyn nhw wrth fynd am sbin?

Beth am gerddwyr wrth fynd am heic?

Dwi’n methu cael fy mhen rownd rhesymeg rhywun (lleiafrif ydyn nhw rhaid pwysleisio i redwyr newydd) yn penderfynu gweiddi rhywbeth gwawdlyd wrth rywun sy’n meindio ei fusnes wrth fynd am ryn.

Yr unig ganlyniad dwi’n gallu canfod ydy mai cenfigen ydy o yn y bôn, ac os fyddwch chi’n profi rhywbeth tebyg, fy nghyngor i ydy gofyn i’ch hunain ‘tybed pa mor hir fysa fo/hi’n gallu rhedeg efo fi’. Ddim yn hir ydy’r ateb, a fydden nhw ddim gymaint o fois wedyn!

A cofiwch, nath rhedeg fyd o les i’r hen Forrest!

Gyda llaw, fysa hi’n ddifyr clywed syniadau am bethau mwy gwreiddiol gallwn ni gynnig i’r jocars ma weiddi! Oes ‘na olygfeydd rhedeg enwog mwy diweddar na Forrest Gump?  Awgrymiadau yn y sylwadau isod plîs!

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

2 sylw ar “Forrest Gump

  1. Ddim isie codi ofn arnat ond mae Forrest Gump yn 25 oed, nid 15!! A rhaid cyfaddef fyddwn i wrth fy modd pe bai rhywun yn cymharu fi’n rhedeg da fe!

    Hoffi

Gadael Ymateb i Deian Diddymu ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: