Josh Griffiths yn dal y llygad yng Nghanada

Mae cyfnod marathons yr hydref yn ei anterth, a gyda Dewi Griffiths yn canolbwyntio ar wella o salwch dirgel sydd wedi difetha ei dymor, aelod arall o Harriers Abertawe sy’n arwain y ffordd ymysg y Cymry.

Roedd Josh yn rhedeg yn y Scotiabank Toronto Waterfront Marathon yng Nghanada echddoe, ac fe gafodd ddiwrnod llwyddiannus yn gorffen yn y 13eg safle, ac y rhedwr cyntaf o Ewrop. 2:15:20 oedd ei amser, sydd ychydig yn arafach na’i amser gorau dros y pellter sef y 2:14:25 a redodd ym Marathon Llundain fis Ebrill eleni.

Bydd nifer yn cofio enw Josh ers iddo gael ras ryfeddol yn ei farathon cyntaf yn Llundain 2017. Rhedodd amser o 2:14:49, gan synnu pawb i orffen fel y Prydeiniwr cyntaf, gan ennill lle i’w hun yn nhîm Prydain ar gyfer Pencampwriaethau Athletau’r Byd yn Llundain yr haf hwnnw.

Ers hynny, mae Griffiths wedi cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia llynedd – bydd rhai’n cofio’r marathon hwnnw’n arbennig wrth i Callum Hawkins ddioddef yn y gwres llethol a chwympo gydag ychydig dros filltir yn weddill o’r ras.

Heb os mae perfformiadau cyson Josh yn y ddau farathon mae wedi rhedeg eleni’n cadarnhau ei dymor gorau hyd yma dros y pellter, a gobeithio y gwelwn ddatblygiad pellach ganddo yn 2020.

O Amsterdam i’r Wyddgrug

Roedd cwpl o redwyr clwb Cymreig amlwg yn rhedeg ym Marathon Amsterdam ddydd Sul hefyd – rhai dwi’n gyfarwydd iawn â nhw o rasio yn eu herbyn yn Hanner Marathon Merthyr Tudful yn benodol.

Simon Lewis o glwb Pontypridd enillodd y ras ym Merthyr fis Mawrth eleni, ac fe redodd 2:40:15 yn Amsterdam ar ôl rhedeg 73:31 yn Hanner Marathon Caerdydd gwpl o wythnosau nôl.

Mathew Jacklin o Glwb Aberdâr oedd yn ail yn Hanner Marathon Merthyr eleni, ac fe redodd 2:43:40 yn Amsterdam. Perfformiadau da gan ddau o redwyr hŷn gorau Cymru.

Cloi cyfres 10k Cymru

Roedd ras olaf cyfres 10k Cymru yn Yr Wyddgrug ddydd Sul, wrth i 10k Sir Y Fflint ddarparu’r lleoliad ar gyfer pumed ras y gyfres.

Lucy Marland o Glwb Athletau Caerdydd enillodd ras y merched mewn 35:40 gan gipio’r wobr gyntaf yn y gyfres. Roedd Lucy wedi sicrhau safleoedd da cyn hynny yn 10k Caerffili (2ail), Speedway Chepstow (3ydd), Caerdydd (7fed) a Bae Abertawe (4ydd) cyn coroni blwyddyn lwyddiannus ddydd Sul.

Elliw Haf o Eryri oedd yr ail ferch gydag Amy Jones yn drydydd.

Er nad oedd yn rhedeg yn Yr Wyddgrug, rhedwr arall o Glwb Caerdydd, James Hunt, gipiodd deitl y dynion. Roedd Hunt wedi gorffen yn ail yng Nghaerffili, 3ydd yn Chepstow, 4ydd yn Abertawe a 6ed yng Nghaerdydd a hynny’n ddigon i fynd â’r gyfres.

Jon Bowie o Telford enillodd y ras mewn 31:51, gydag aelod arall o’r un clwb, Matt Costello yn drydydd mewn 32:55. Roedd yn ras agos iawn am y fuddugoliaeth wrth i Tom Roberts o glwb Meirionydd wthio Bowie i’r llinell gan orffen yn ail mewn 31:55.

Mae Tom yn amlwg mewn siâp da wrth iddo baratoi i herio Marathon Eryri ddydd Sadwrn yma – mae’n werth cadw golwg amdano os fyddwch chi’n cefnogi neu’n gwylio’r uchafbwyntiau ar S4C.

Gobeithio bydd cyfle i gyhoeddi rhagflas ar gyfer Marathon Eryri cyn y penwythnos.

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: