Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Marathon Eryri 2019: Dipyn o ras

Wrth i mi ysgrifennu’r rhagolwg ar gyfer Marathon Eryri ddiwedd wythnos diwethaf, roedd gen i deimlad ei bod hi’n mynd i fod yn ras ddifyr eleni…a waw, chawsom ni mo’n siomi!

Ar ôl i Russell Bentley arwain y ras yn gyfforddus o’r dechrau i’r diwedd llynedd, ro’n i’n gobeithio am frwydr agosach eleni, yn enwedig ar ôl i’r rhedwr yltra a ffefryn, Tom Evans dynnu allan yn hwyr yn y dydd.

Roedd hi’n ras ddifyr ymysg y dynion o’r dechrau, gyda grŵp o hanner dwsin o’r rhedwyr amlycaf, oedd yn cynnwys yr enwau ro’n i wedi crybwyll yn y rhagolwg, dorri’n glir yn fuan.

Un wyneb mwy annisgwyl yn y grŵp oedd James Thie, sef y cyn redwr 1500m Cymru a Phrydain, oedd yn rhedeg ei farathon cyntaf. Buan iawn y llithrodd Thie yn ôl cofiwch, ac fe gyfaddefodd y gŵr sy’n hyfforddi nifer o redwyr mwyaf llwyddiannus Cymru ar hyn o bryd mewn cyfweliad ar ôl y ras ei fod yn brofiad ‘humbling’.

Dau geffyl

Erbyn cyrraedd brig y ddringfa fawr gyntaf, Pen y Pas, roedd hi’n dechrau edrych fel ras dau geffyl rhwng y Sais Callum Rowlinson a’r Cymro Tom Roberts. Er ei fod yn rhedwr hynod o gryf, gyda’r gorau yng Ngogledd Cymru yn sicr, dyma farathon llawn cyntaf Roberts, tra bod Rowlinson yn hen law (er dal yn ifanc) ac wedi rhedeg sawl marathon blaenorol.

Er i Tom agor bwlch golew ar un pryd, o weld y lluniau ar uchafbwyntiau S4C, roedd Rowlinson yn edrych yn llawer mwy cyfforddus trwy gydol y ras – dim panic o gwbl, dim ond rhedeg ei tempo ei hun, gan dynnu Roberts i mewn yn raddol. Er bod y ddau gyda’i gilydd ar hanner ffordd, roedd yn amlwg mai diwrnod Rowlinson fyddai hi.

Roedd Roberts dal yna yn yr ail safle wrth redeg trwy Waunfawr, a dechrau dringfa ddieflig olaf y ras, Bwlch y Groes. Ond roedd yr olwg yna ar ei wyneb – yr un dwi wedi gweld ar wyneb sawl rhedwr da iawn arall ar y pwynt yma o’r ras – roedd yr ychydig filltiroedd olaf yn mynd i fod yn rai hir. Yn fuan iawn roedd y rhedwr mynydd Mercia Fell, Dan Connolly wedi ei basio, yn ogystal â’r hen ben o Redwyr Gogledd Cymru, Martin Green a lwyddodd i orffen ar y podiwm am yr ail flwyddyn yn olynol ag yntau yn y categori dros 45 oed – dipyn o foi.

Yr ifanc a dybia

Roedd hi’n stori ddigon tebyg yn ras y merched wrth i enillydd llynedd Anna Bracegirdle arwain y ras am gyfnod hir cyn i’r profiadol Andrea Rowlands ei thynnu nôl yn raddol cyn cipio’r teitl am yr ail waith mewn 3:09:18.  

Bracegirdle oedd yn ail, a hithau wedi bod yn sâl ar fore’r ras mae’n debyg (3:09:54) a Danielle Higham (3:13:23) yn drydydd.

Dwi’n credu i mi glywed bod Rowlands wedi gorffen yn ail bedair gwaith yn y ras yma ac a hithau’n 46 oed yn cipio’r teitl am yr ail waith, mae’n siŵr bod y fuddugoliaeth eleni’n un melys.

Bwysfil heb ei debyg

Rhedodd Rowlinson, sy’n gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor (fel y goreuon i gyd – gol) yr ail amser cyflyma erioed ar y cwrs – 2:34:14, sydd ddim ond 36 eiliad yn arafach na record John Gilbert o 2:33:38. Tybed ddaw o nôl i geisio cipio’r record blwyddyn nesaf?

Ro’n i wrth fy modd ag ymateb y rhedwr Salford Harriers ar Twitter – mae’n amlwg ei fod wedi rhoi popeth wrth baratoi ar gyfer y ras yma, a heb os mae ‘na rywbeth i’w ddweud dros ddewis eich prif nod, yr ‘A Race’ ar gyfer y tymor, a chynllunio’n ofalus ar gyfer hynny.

Mae hefyd yn werth darllen dadansoddiad  gonest Tom Roberts ar flog ei hyfforddwr, Russell Bentley. Bydd sawl hyfforddwr yn feirniadol o’i dactegau ymosodol yn ei farathon cyntaf, a dwi’n siŵr pan fydd Tom yn rhedeg hon eto, bydd yn mynd o’i chwmpas hi’n wahanol. Yn bersonol, dwi’n parchu’r ffordd yr aeth amdani – bôls ar y lein – a’i gwneud hi’n ras llawer mwy diddorol o ganlyniad. Mae’n cymryd dewrder i ddewis Marathon Eryri fel eich marathon cyntaf, ac mae cymryd dewrder i fynd amdani fel y gwnaeth Tom – dwi’n ffyddiog iawn y daw nôl ac ennill y ras yma yn y dyfodol.

Y peth sy’n amlwg i mi o edrych ar ras y dynion a’r merched eleni ydy rhywbeth ro’n i eisoes yn gwybod – mae’r marathon yn fwystfil heb ei debyg. Mae hynny’n arbennig o wir gyda Marathon Eryri, sy’n gwrs mor heriol – mae gymaint yn gallu digwydd a newid dros y 26.2 milltir.

Maen nhw’n dweud nad oes modd i chi wybod sut beth ydy rhedeg marathon, nes i chi redeg marathon. O’r hyn dwi wedi gweld, gallwch chi redeg marathons eraill, ond does dim modd i chi wybod sut brofiad ydy rhedeg marathon Eryri, nes i chi redeg Marathon Eryri!  

Llongyfarchiadau mawr i bawb ddaeth i ben a’r gamp eleni!

Mae modd gwylio rhaglen uchafbwyntiau S4C ar iPlayer ar hyn o bryd.

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: