Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Pump podlediad rhedeg

Dwi prin yn gwylio teledu na gwrando ar radio ‘byw’ ers peth amser bellach. Ar wahân i ambell raglen chwaraeon fel uchafbwyntiau marathon Eryri neu Ironman Cymru, a chwpan rygbi’r byd yn ddiweddar wrth gwrs, Peaky Blinders ydy’r unig beth dwi wedi gwylio ar y teledu ers misoedd maith!  

Rhan o’r rheswm am hyn ydy mod i wedi diflasu efo’r sefyllfa wleidyddol ma’r wlad ma ynddi ar hyn o bryd, ond rhan fawr arall ydy’r ffaith mod i’n amsugno lot o’r wybodaeth dwi angen trwy wrando ar bodlediadau.

Dwi’n wrandäwr brwd o bodlediadau ers sawl blwyddyn. Dwi’n ffeindio nhw’n handi o ran dewis a dethol pa bynciau dwi isio clywed amdanyn nhw, ac mae modd gwrando wrth wneud pethau o gwmpas y tŷ neu, yn y car ac ar y tyrbo trainer ar yr adegau prin dwi’n cael cyfle i wneud rhywfaint ar y beic!

Dwi di gwrando ar gyfresi fel Serial a Crimetown, ac yn cael blas ar ambell beth hanes bob hyn a hyn, ond mae 90% o’r podlediadau dwi’n gwrando arnyn nhw’n rai chwaraeon.

Mae hyn yn cynnwys cwpl o rai pêl-droed, nifer o rai seiclo (o leiaf tri dyddiol adeg y Grand Tours!), ac wrth gwrs sawl un rhedeg.

Dwi wedi dod ar draws nifer o bodlediadau rhedeg da, a sawl un ddim cystal hefyd, ond dwi’n dysgu lot am y gamp trwy wrando arnyn nhw.

Does ‘na ddim llwyth o ffynonellau newyddion rhedeg allan yna, ond mae ‘na rai podlediadau sy’n dda am grynhoi rhai o’r prif bethau sy’n digwydd. Er hynny, y peth dwi’n mwynhau fwyaf ydy cyfweliadau a sgyrsiau gyda rhedwyr, boed nhw’n rhedwyr elite neu gyffredin fel y mwyafrif ohonom ni.

Pan nes i ddechrau’r blog yma mi wnes i sôn yn y post cyntaf mai’r bwriad ydy lansio podlediad rhedeg Cymraeg yn y pendraw. Dyna’r cynllun o hyd, ond yn y cyfamser, dyma ddewis o bump podlediad rhedeg dwi’n hoffi i roi blas i chi nes y daw!

  1. Marathon Talk – un o’r podlediadau rhedeg cynharaf sydd bellach wedi croesi 500 o benodau wythnosol. Mae’n ymddangos bob dydd Mercher fel rheol ac yn cael ei gyflwyno’n bennaf gan y cyn-redwr elite a hyfforddwr Martin Yelling (gwr Liz) a’i fêt Tom Williams sy’n Brif Weithredwr Parkrun. Ers pennod 500 mae’r cyfrifoldebau cyflwyno’n cael eu rhannu’n fwy gyda Holly Rush (rhedwraig ultra amlwg) a Tony Audenshaw (Bob Hope ar Emmerdale, sy’n rhedwr brwd!) Mae’r podlediad yn cyfro bach o bopeth gyda newyddion rhedeg, eitemau sy’n ymwneud â’r gynulleidfa a chyfweliad swmpus wythnosol sydd bob amser yn ddifyr. Maen nhw’n bodlediadau hir, rhyw awr a hanner fel arfer, a’r syniad dwi’n tybio ydy i chi allu gwrando wrth wneud eich ryn hir.
  2. Let’s Get Running– Dwi’n gwrando ar Marathon Talk ers sawl blwyddyn rŵan, ond podlediad dwi wedi dechrau gwrando arno eleni ydy Let’s Get Running. Shaun Dixon, sy’n hyfforddwr ac wedi rhedeg dros Brydain, ydy’r prif gyflwynydd ac mae’r cyn redwr trac Prydain, Jermain Mays yn ymuno am bach o banter fel arfer. Mae rhain yn amrywio mewn hyd rhwng rhyw hanner awr ac awr, gyda chyfweliad difyr yn asgwrn cefn i’r bennod fel arfer. Nes i fwynhau cyfweliad diweddar gyda’r awdur Richard Askwith am y rhedwr chwedlonol Emil Zatopek (dwi am sgwennu darn amdano fo rhywdro hefyd!)
  3. The Runner’s World UK Podcast– achlysurol oedd podlediadau Runner’s World yn arfer bod, ond ers mis Ebrill maen nhw wedi dechrau cael gwell siâp ar bethau a chyhoeddi’n wythnosol ar ddydd Llun. Mae rhain yn ffics byr, rhyw hanner awr fel arfer, ac fel y byddech chi’n dychmygu yn cynnwys eitemau cylchgrawn – cyfweliad, bach o newyddion, ac adolygiadau offer achlysurol. Digon ysgafn ydyn nhw, ac mae’r jingles wastad yn codi gwen!
  4. Run to the Top Extra Kick– Os ydy podlediad Runner’s World yn ffics cyflym, yna Run To the Top ydy Usain Bolt podlediadau rhedeg! Podlediadau dyddiol byr iawn ydy rhain, rhyw 5-10 munud max mewn hyd. Tips a chyngor am bynciau penodol iawn ydyn nhw – hyfforddi, diet, seicoleg, sut i ddelio efo tywydd oer…ac ati. Dwi’n pigo mewn ac allan o rhain, ond hits bach handi wrth olchi llestri ella!
  5. Running For Real– Dwi wedi tindroi rhywfaint cyn penderfynu ar fy mhumed dewis, ond wedi setlo ar rywbeth bach yn wahanol. Y cyn redwraig elite Tina Muir sy’n cyflwyno, ac mae’n gymeriad difyr a roddodd y gorau i redeg ar y lefel uchaf yn 2017, yn rhannol oherwydd anhwylder bwyta – mae peth o’r hanes ar ei gwefan. Un prif gyfweliad ydy asgwrn cefn y penodau, ac er bod y drafodaeth yn amrywio weithiau, mae’r rhan fwyaf yn ymwneud â phroblemau sy’n gallu effeithio ar redwyr, boed yn salwch, anaf, pwysau, anhwylder meddwl ac ati. Mi wna’i gyfaddef nad ydw i’n gwrando’n ddeddfol ar y podlediad yma, ond bob tro fyddai’n gwneud dwi’n ffeindio’r sgyrsiau’n ddifyr iawn ac yn dysgu rhywbeth newydd.

Mae ‘na lwyth o bodlediadau rhedeg eraill dwi’n gwrando arnyn nhw’n rheolaidd ac yn achlysurol, a llawer mwy dwi ddim wedi dod ar eu traws mae’n siŵr, ond gobeithio bod y rhestr uchod yn amrywiol ac yn ddigon i roi blas i chi.

Plîs rhowch wybod eich barn os ydach chi’n mynd ati i wrando ar rai o’r rhain, a fyswn i’n falch iawn i glywed eich argymhellion ynglŷn â phodlediadau rhedeg eraill rydach chi’n mwynhau.

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: