2020 – cynllunio’r flwyddyn

Rydan ni ar drothwy blwyddyn, a degawd newydd ac wrth i weddillion y twrci ddiflannu mae’n amser perffaith i gymryd cam yn ôl a chynllunio’r flwyddyn o redeg sydd i ddod.

Os ydach chi unrhyw beth fel fi, y Nadolig ydy’r amser yna o’r flwyddyn i ymlacio rhywfaint, a phwyso’r botwm refresh. Dwi’n dal i redeg tipyn cofiwch, ond gan lacio rhywfaint ar y strwythur wythnosol arferol. 

Mae o hefyd yn amser delfrydol i edrych ymlaen at y flwyddyn newydd, cynllunio’r calendr rasio a gosod targedau. 

Rŵan, yr un peth mae pob rhedwr yn gwybod ydy nad oes modd cynllunio’n rhy fanwl dros dymor hir – mae anaf a/neu salwch yn siŵr o ddigwydd rhywdro, ac yn gallu cawlio popeth. Ond, gyda lle i rywfaint o hyblygrwydd, dwi’n credu bod llunio syniad bras o’r hyn rydach chi eisiau gwneud dros y flwyddyn i ddod yn gallu rhoi ffocws clir i chi. 

Dwi wedi cael sawl anaf bach, nigyls, yn ystod 2019, ond roedd y gwaethaf o’r rhain mewn cyfnod o’r flwyddyn lle nad oedd gen i bethau penodol wedi’u cynllunio – ro’n i jyst yn rhedeg lot heb unrhyw ffocws go iawn. Mae pawb yn wahanol, ond yn bersonol mae cynllunio blociau hyfforddi a dewis rhyw 4-5 ‘prif ras’ i ganolbwyntio arnyn nhw (gyda rasus llai o gwmpas hyn) i’w weld yn gweithio’n well i mi. 

Blwyddyn o ddwy hanner

Mae fy nghynllun ar gyfer 2020 yn mynd i fod yn wahanol iawn i’r blynyddoedd diwethaf a hynny’n bennaf gan mod i’n rhedeg ym Marathon Llundain fis Ebrill – fy marathon llawn cyntaf. 

Dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf dwi wedi bod yn rhedeg dau hanner marathon yn y gwanwyn a dau yn yr hydref, gyda nifer o rasus llai, ond amrywiol o gwmpas hynny. Y prif nod oedd rasus fel Ras Cors Caron (Hanner Marathon) a’r Teifi 10 (10 milltir) yn Llanbed yn y gwanwyn, ac yna dros yr hydref Hanner Marathons Llyn Efyrnwy a Chaerdydd, Ras y Ddau Gopa yn Aberystwyth ac yna 10k Aber i orffen y flwyddyn. 

Go wir, does gen i ddim syniad sut brofiad ydy hyfforddi ar gyfer marathon llawn, ond mae’n debygol y bydd rhaid i mi aberthu ambell un o fy hoff rasus gwanwyn er mwyn gallu gwneud job iawn ohoni. 

Er hynny, dwi yn bwriadu cynnwys sawl ras fel rhan o’r cynllun hyfforddi rhag torri fy nghalon yn llwyr! Ar y cyfan, rasus hyfforddi fydd rhain yn hytrach na rhai dwi’n gobeithio gwneud yn arbennig o dda ynddyn nhw, er bod Pencampwriaethau Traws Gwlad Cymru ym mis Chwefror a Phencampwriaethai Rhyng-sirol Prydain ym mis Mawrth yn rai fyddai’n cymryd o ddifrif. 

Felly dyna hanner cyntaf y flwyddyn wedi’i gynllunio i bob pwrpas diolch i’r marathon. Ar ôl Llundain, dwi’n ystyried gwneud bach llai o redeg ac o bosib gwneud cwpl o triathlons, jyst fel rhyw refresharall, cyn bwrw mewn iddi eto ar gyfer yr hydref. Er bod temtasiwn i drio cael lle ym Marathon Eryri, dwi’n meddwl mai canolbwyntio ar y pellteroedd llai fydda i eto.

Llundain

Dwi wastad wedi dweud mod i isio rhedeg Marathon Llundain rhyw ddydd. Mae’r ras enwog bob amser o gwmpas dyddiad fy mhen-blwydd, a dwi’n cofio deffro gyda hangoversawl gwaith ar ôl dathliad pen-blwydd a gwylio’r ras ar y teledu. 

Nes i addewid i fy hun ar un o’r boreau hynny rhyw 20 mlynedd neu fwy yn ôl y buaswn i’n rhedeg Llundain i ddathlu fy mhen-blwyddyn yn ddeugain a, wel, mae’r garreg filltir honno’n cyrraedd fis Ebrill nesaf gwaetha’r modd. Digwydd bod, mae’r ras yn dathlu’r deugain yn 2020 hefyd! 

Roedd llwyddo i gael amser ‘pencampwriaeth’ oedd yn gwarantu lle yn Llundain i mi yn Hanner Marathon Caerdydd 2018 yn beth mawr felly. Dyma gadarnhad arall o werth cynllunio gyda llaw – rhedeg dan 75 munud yn Hanner Caerdydd (neu Llyn Efyrnwy cyn hynny efallai) oedd nod mawr 2018, ac fe dalodd y ffocws hwnnw ar ei ganfed. 

Rŵan, y cyfan sydd angen i mi wneud ydy hyfforddi’n ddigon da i fwynhau’r profiad, a chyflawni’r hyn dwi’n gosod fel nod. 

Os ydw i’n onest, does gen i ddim lot o ddiddordeb mewn rhedeg llawer o farathons. Yr hyn dwi’n mwynhau am redeg ydy’r sbîd – yr hyfforddi cyflymder, a’r rasio’r gyflym. Mae’r marathon jyst yn uffernol o bell i redeg yn gyflym! 

Ond gan nad ydw i’n bwriadu rhedeg llawer ohonyn nhw, dwi am wneud y gorau posib mewn unrhyw farathon dwi’n rhedeg. Y drwg ydy, does gen i ddim syniad beth i’w ddisgwyl na pha fath o darged i’w osod!

Mae ‘na ddywediad – ‘fyddwch chi fyth yn gwybod sut beth ydy rhedeg marathon, nes i chi redeg marathon’. Mae pawb wedi clywed am ‘y wal’ mewn marathon, a dwi wedi clywed cymaint o redwyr da iawn yn sôn am ba mor galed ydy hi ar ôl 20 neu 22 milltir.

Mi wnaeth ‘na ambell farathonwr profiadol fy nghynghori i redeg marathon arall cyn Llundain, ond yr holl bwynt i mi oedd mai hwn fyddai’r tro cyntaf i mi rasio 26.2 milltir, a’i fod o’n brofiad bythgofidawy. 

Y prif nod felly heb os ydy mwynhau y profiad…ond gan adnabod fy hun yn reit dda erbyn hyn, i’w fwynhau o’n iawn bydd angen i mi deimlo fy mod i wedi rhedeg yn dda. Mae gen i syniadau bras o amseroedd yn fy mhen wrth gwrs, ond dwi’n teimlo mai doeth ydy peidio gosod unrhywbeth rhy benodol nes bod y dyddiad yn agosau. Yn sicr bydd gen i ‘plan A’, ‘plan B’ a ‘plan C’ ar gyfer y diwrnod!

Y peth pwysig ar hyn o bryd ydy creu rhyw fath o gynllun hyfforddi. Gan mod i’n rhedeg rhwng 50 a 60 milltir yr wythnos yn barod, dwi’m yn credu fod rhaid i mi wneud lot yn wahanol ar wahan i ymestyn y ryn hir wythnosol yn raddol. Er nad ydw i isio colli’r cyflymder yn ormodol, mae’n debygol bydd rhaid i mi ildio rhywfaint ar yr ail sesiwn ‘speed’ o’r wythnos er mwyn gwneud lle ar gyfer ryn ‘tempo’hirach hefyd. Ar wahan i hynny dwi am roi ffydd yn y sylfaen sydd gen i’n barod. 

Mae’n debygol bod sawl darllenwr o’r blog yma sy’n llawer mwy profiadol na fi dros bellter marathon, felly dwi’n agored iawn, ac yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyngor yn y sylwadau isod a/neu ar gyfyngau cymdeithsol. 

Byddai gen i hefyd ddiddordeb mewn mewn clywed am gynlluniau pobl eraill – peidiwch bod yn swil.

Disgwyliwch sawl blog arall am y broses hyfforddi dros y misoedd nesaf – ecseiting ynde! 

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

2 sylw ar “2020 – cynllunio’r flwyddyn

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: