Pencampwyr Cymru 2019

Os ydach chi wedi darllen fy narn blog diweddaraf yn trafod cynllunio’r flwyddyn, byddwch yn gwybod fod rhedeg Marathon Llundain yn ganolog i’r hyn dwi’n targedu yn ystod 2020.

Nod arall ydy rhedeg mewn mwy o rasus sy’n bencampwriaethau Cymru dros wahanol bellteroedd a disgyblaethau.

Fel person cystadleuol, dwi’n credu ei bod yn bwysig profi eich hun yn erbyn y goreuon. Ydy, mae hi’n braf ennill ambell ras, ond rydach chi’n dysgu mwy, ac yn gwella fel rhedwr, wrth gystadlu’n erbyn rhedwyr gwell na chi.

Dwi’n cydnabod nad ydw i wedi cystadlu mewn digon o rasus pencampwriaeth Cymreig dros y blynyddoedd diwethaf – dim ond un fedal arian Gymreig sydd gen i o 2019 (‘cwrs hir llwybrau’), a dwi’n meddwl mod i’n tua pumed yng nghategori M35 Cymru yn Hanner Marathon Caerdydd.

Gan fy mod i’n troi’n 40 yn y gwanwyn a felly’n cyrraedd categori newydd, dwi’n awyddus i weld pa mor gystadleuol alla’i fod yn y categori hwnnw. Y gwir amdani cofiwch ydy fod categoriau V40 yn rai hynod o gystadleuol!

Un peth sy’n drueni ydy’r ffaith bod ras yn un bencampwriaeth yn aml yn mynd o dan y radar oni-bai eich bod chi’n troi yn y cylchoedd rhedeg iawn.

Mae rhai yn fwy amlwg e.e. Marathon Llundain ydy ras bencampwriaeth Cymru dros bellter y marathon, a Hanner Marathon Caerdydd ydy’r un ar gyfer hanner y pellter.

Efallai fod y ffaith mai 10k Bae Caerdydd ydy pencampwriaeth 10k Cymru eleni, neu fod Ras y Barcud ym Mhontarfynach yn bencampwriaeth Cymreig ar gyfer Cwrs Hir Llwbrau (Trail) yn llai amlwg.

Dwi yn teimlo y gellid gwneud bach mwy o waith yn ganolog i hyrwyddo’r rasus pencampwriaeth yma’n ehangach, ac yn sicr fe allai’r cyfryngau Cymreig wneud llawer gwell job o roi sylw iddynt!

Un peth ro’n i’n falch iawn i’w weld yn ymddangos gan Athletau Cymru cyn y Nadolig oedd llyfryn yn cynnwys rhestr pencampwyr Cymru, sy’n cynnwys nifer o enwau cyfeillion rhedeg, yn enwedig yn y categoriau hŷn. Tydi pob un pellter / disgyblaeth ddim yn hwn, ond mae’r prif rai.

Mae’r llyfryn isod i chi gael pori trwyddo a pham lai na rhedeg mewn ambell ras Bencampwriaeth Gymreig eich hun yn ystod 2020.

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: