Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Diwrnod yn y sioe redeg

7:30, bore Sadwrn 25 Ionawr (ia, diwrnod Santes Dwynwen!) a dwi ar y trên o Aberystwyth yn anelu am Birmingham International ar gyfer y ‘National Running Show’ yn yr NEC.

Nid dyma’r tro cyntaf i mi ymweld â digwyddiad yn yr NEC – ro’n i yno ar gyfer The Good Food Show tua unarddeg neu ddeuddeg mlynedd yn ôl a bu’n rhaid i mi lusgo fy hun o ardal y gwin a chwrw cyn hanner dydd gan fod y sampyls am ddim yn dechrau cael gormod o effaith!

Bryd hynny ro’n i’n rheolwr ar y Pafiliwn ym Mhontrhydfendigaid, ac yn gyfrifol am drefnu ambell ddigwyddiad tebyg, ond ar sgêl bach llai.

Ond dwi’n dal i fod yn bach o gîc pan ddaw at ddigwyddiadau fel hyn ac yn hoffi gweld sut maen nhw’n gweithio, felly’n edrych ‘mlaen at gael gweld sut beth oedd sioe o’r fath sy’n canolbwyntio’n benodol ar fy niddordeb mawr.

Paratoi…neu beidio

Dwi wedi blino cyn cychwyn mewn gwirionedd – y cynllun hyfforddi’n dweud ‘awr o progression run’ felly dim amdani ond codi am 5:00 er mwyn bod nôl mewn da bryd i ddal y trên gyda phowlen o uwd a choffi yn fy llaw.

Yn ddelfrydol, fyswn i wedi gwneud bach o ymchwil i weld beth yn union sydd yn y sioe, a pharatoi ymlaen llaw, ond mae wedi bod yn brysur…a dwi jyst ddim yn drefnus iawn pan ddaw at bethau fel hyn yn anffodus.

Lowri Morgan yn sgwrsio gyda criw Bad Boy Running

Un peth dwi’n gwybod ydy mod i am ddal sgwrs Lowri Morgan, a thrio ambell sampyl gels i’w defnyddio ar gyfer hyfforddi a rhedeg y marathon. Tu hwnt i hynny, crwydro a thrio peidio gwario gormod!

Dwi heb gael llawer o lwc gyda threnau’n ddiweddar, ond mae’r daith yn syndod o hwylus a’r trên yn cyrraedd bron ar amser. Dwi wedi trefnu cyfarfod fy ffrind mynwesol, Dewi, sydd wedi gyrru fyny o Gaerfyrddin gyda’i wraig Sioned – mae Sioned yn cwrdd â’i ffrindiau hithau, Elin a Catherine, felly fydda’i ddim yn gwsberen diolch byth…dwi jyst yn dwyn ei gŵr hi am y dydd.

Hogia drwg a merch arwrol

Mae slot sgwrs Lowri’n weddol fuan ar ôl i mi gyrraedd, felly ar ôl crwydro rhyw ychydig dyma anelu draw at lwyfan podlediad Bad Boy Running.

Dwi wedi dilyn gyrfa Lowri ers blynyddoedd, ond fyddai byth yn blino ar gael fy atgoffa ynglŷn â’r heriau anhygoel mae wedi cyflawni ac mae ei chlywed yn siarad bob amser yn ysbrydoli. Mae ‘na dorf dda’n gwrando arni…ambell wyneb cyfarwydd o Gymru, ond y mwyafrif jyst yna i glywed ei hanes.

Un peth sy’n fy nharo wrth wrando ydy nad yw’r mwyafrif o’r gynulleidfa wedi gweld ei chyfresi ar S4C – does bosib fod cyfle i’n sianel werthu y rhain i ddarparwyr rhyngwladol achos mae ei straeon wir yn werth eu clywed (gewch chi’r syniad yna gen i Sbrec.)

Steve Cram

Wrth siarad â’r criw wedi’r sgwrs dwi’n cael fy atgoffa o’r addewid i ddechrau podlediad…ac yn cael fy mherswadio mai dyma’r cyfle perffaith i wneud hynny. Felly, a minnau wedi clywed ambell un yn siarad Cymraeg yn barod, dwi’n meddwl pam lai, ac yn mynd ati i recordio ambell sgwrs fer. Dwi ddim yn addo dim, ond os ydy’r stwff yn swnio’n iawn, mae’n bosib bydd rhywbeth yn ymddangos yn fuan.

I grynhoi…

Y newyddion da i mi ydy bod yna ddigonedd o gwmnïau sy’n gwneud gels ac ati, a digon o sampyls bach i’w trio. Er hynny, yn gyffredinol dwi’n synnu nad oes llawer o gynigion gwych ar gynnyrch yno (dwi’n cofio cael bargen ar gês o 6 potel o Casillero del Diablo yn The Good Food Show!), a gallwch chi gael prisiau gwell ar gyfer y rhan fwyaf o stwff trwy chwilota ar y we dwi’n tybio.

Er hynny, mae’n gyfle da i drio ambell beth fel esgidiau rhedeg gwahanol frandiau ac mae cyfleoedd i gael gait analysisa’r math yna o beth os ydy hynny o ddiddordeb.

Dwi’n tro looot o gels a flapjacks…gymaint felly nes mod i’n penderfynu bod gwell stopio gan boeni am yr effaith ar y stumog a minnau angen gwneud ryn hir y diwrnod canlynol! Chwarae teg, mae ambell gwmni’n ddigon hael i roi gel am ddim i mi drio dros yr wythnosau nesaf, a dwi’n gobeithio gallu cyhoeddi darn yn adolygu a chymharu rhai o’r rhain yn y man.

Dwi’n meddwl yn y bôn mai’r sgyrsiau ydy prif atyniad y diwrnod, a dwi’n llwyddo i ddal rhywfaint o sgwrs y rhedwraig droednoeth, Anna McNuff ac yna sgwrs Steve Cram i gloi’r diwrnod.

O gynllunio’n iawn, dwi’n credu y gallwch chi gael gwir werth eich arian o’r sgyrsiau’n unig, ond fy nghyngor fyddai i fanteisio ar ddod am y ddau ddiwrnod os yn bosib, gan roi mwy o amser i chi ymlacio a mwynhau’r siaradwyr heb boeni nad ydach chi wedi gweld popeth arall sydd yna.

Felly i grynhoi, diwrnod digon difyr i unrhyw un sydd â diddordeb mewn rhedeg. Fydda’i nôl? Bron yn sicr. Unrhyw gyngor? Cynlluniwch bach yn well na fi i gael y mwyaf o’r diwrnod/penwythnos.

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

2 sylw ar “Diwrnod yn y sioe redeg

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: