Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Bravo Damian Hall

Oni bai eich bod chi’n ymddiddori’n arbennig mewn rhedeg mynydd, gallech chi fod wedi colli’r newyddion am gamp go arbennig a gafodd ei chyflawni yn Eryri ddydd Mercher diwethaf.

Llwyddodd y newyddiadurwr a rhedwr ultra, Damian Hall, i gwblhau rownd Paddy Buckley ‘gaeafol’ mewn 21:30:06 gan dorri’r record flaenorol am yr her o bron i 7 munud (21:37 gan Jim Mann yn Chwefror 2017). 

Beth ydy’r ‘Paddy Buckley’ dwi’n clywed rhai’n holi. Wel, mae’n her dycnwch a hanner sy’n gofyn i chi redeg tua 61 milltir, gan gyrraedd brig 47 o gopaon Eryri sy’n cynnwys dros 28,000 troedfedd o ddringo. Dwi heb allu dal fyny a’r rhaglenni eto, ond mae’n bosib y bydd rhai ohonoch wedi gweld cyfres ’47 Copa’ Huw Brassington ar S4C cyn y Nadolig wrth iddo baratoi am ymdrech ar y Paddy Buckley. 

Os ydach chi wedi darllen fy mlog diweddar yn adolygu cyfrol ‘Feet in the Clouds’ byddwch wedi clywed am y Bob Graham Round yn Ardal y Llynnoedd – mae ‘na fersiwn Albanaidd hefyd, sef y Ramsey Round. Mae’r dair yn cael eu hadnabod fel y dair ‘Rownd Clasurol’ ym Mhrydain, ac i redwyr mynydd, y grêl sanctaidd ydy cwblhau rhain dan 24 awr. Mae mwy o wybodaeth / ystadegau am y dair ar wefan gofar

Her galetach

Un peth sy’n weddol sicr ydy fod y Paddy Buckley’n anoddach her na’r Bob Graham – mae 2384 o bobl wedi cwblhau’r BG erbyn hyn, ond dim ond 143 wedi cwblhau’r fersiwn Gymreig dan 24 awr. Rhaid cofio bod y Bob Graham wedi bodoli ers llawer mwy o amser, ac yn dipyn enwocach wrth gwrs. 

Stats Strava ymdrech Damian

Un gwahaniaeth amlwg i’r rownd Gymreig o’i gymharu â’r ddwy rownd fawr arall ydy nad oes rheidrwydd i orffen y Paddy mewn llai na 24 awr, er mai dyna’r nod i’r mwyafrif. 

Mae’r rhan fwyaf yn ymgymryd â’r her o gwblhau ‘rownd’ ar ddechrau’r haf, gan fanteisio ar dywydd mwy ffafriol a mwy o oriau golau dydd. 

Mae’r rhai mwy mentrus…neu fwy gwallgof gallech chi ddadlau…yn penderfynu mynd amdani yn y gaeaf, jyst er mwyn gwneud yr her ychydig bach yn galetach! Heb os mae’r kudos sy’n dod gyda chwblhau rownd aeafol yn sylweddol.  

Mae Hall, sy’n hyfforddi Lowri Morgan gyda llaw, yn dipyn o enigma. Ag yntau heb redeg ei hanner marathon cyntaf nes 2011, mae wedi mynd ymlaen i wneud enw go iawn i’w hun yn y byd rhedeg ultra dros y blynyddoedd diwethaf gan orffen ar y podiwm yn y ‘Spine Race’ (268 milltir ar y Pennine Way) a’r ras Gymreig arwyddocaol a hynod heriol, Ras Cefn y Ddraig (200 milltir o Gastell Conwy i Gastell Carreg Cennen gan ddringo dwywaith uchder Everest). 

Perchennog dwy record

O glywed y sïon ei fod wedi dechrau ymdrech ar y Paddy Buckley gaeafol fore Mercher, ro’n i’n weddol hyderus y byddai’n cyflawni rhywbeth reit arbennig. Wedi’r cyfan, fe osododd y record ar gyfer y cwrs dros yr haf llynedd hefyd, 17:31:39 – ychydig iawn o ffys oedd am y gamp bryd hynny hefyd, ac mae hynny’n nodweddiadol o’r sin mewn gwirionedd. Mae’n werth darllen ysgrif ardderchog Hall o’r ymdrech honno – ydy, mae o’n sgwennu cystal ag y mae o’n rhedeg!

Wrth gwrs, mae cwblhau her fel hon ar ddiwrnod braf o haf yn wahanol iawn i wneud hynny ddiwedd mis Ionawr, gydag eira’n gorchuddio’r copaon! Ac yna ystyriwch benderfyniad Hall i fynd amdani ar ben ei hun, heb gefnogaeth (‘unsupported’), gan olygu ei fod yn cario’i holl fwyd a kit drosto’i hun. Mae rhai o’r lluniau a fideos sydd wedi ymddangos ar ffrwd Twitter ei noddwyr, Inov-8, yn drawiadol ac yn dangos pa mor heriol oedd yr amgylchiadau. 

Yr hyn sy’n ddifyr ydy fod Damian Hall yn dal i honni nad ydy o’n redwr mynydd! Mae’r dystiolaeth yn dechrau pentyrru yn eich herbyn Mr Hall. 

Fel dwi wedi dweud o’r blaen, dwi’m yn rhedwr mynydd, na chwaith yn bwriadu troi at redeg ultra’s…ond mae’r syniad o gwblhau rhywbeth fel y Paddy Buckley fel one off yn apelio’n fwy fwy, ac yn enwedig felly ers darllen Feet in the Clouds. Wedi dweud hynny, un peth sy’n sicr ydy na fyswn i’n cael fy nhemptio i gael crac arni dros fisoedd y gaeaf – mae’n cymryd dewrder arbennig i wneud hynny. Bravo Damian Hall, bravo. 

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

3 sylw ar “Bravo Damian Hall

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: