Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Ffilm rhedeg: ‘Paul Tierney: Running The Wainwrights’

Llun: Joe Mann

Fel dwi wedi crybwyll sawl gwaith ar y blog yma, dwi ddim yn rhedwr mynydd! 

Er hynny, dwi wedi cael tipyn o flas ar ddysgu mwy am y gamp yn ddiweddar trwy ddarllen llyfrau, gwrando ar bodlediadau a gwylio ffilmiau dogfen amrywiol. 

Yn gynharach yr wythnos hon roedd premiere o’r ffilm ‘Paul Tierney: Running The Wainwrights’ ar sianel YouTube inov-8, a dwi’n argymell yn fawr buddsoddi awr  o’ch amser yn gwylio hon. 

Paul Tierney (yn y crys glas) yn ystod yr her (Llun: Andy Jackson)

Dwi wedi rhoi sylw i’r Bob Graham Round a’r Paddy Buckley Round  mewn blogs diweddar – dwy her 24 awr enwog yn y byd rhedeg mynydd. Y drydedd ‘rownd’ fawr o’r fath ym Mhrydain ydy’r Ramsey Round yn Yr Alban

Mae rhyw ramant arbennig i heriau undydd fel rhain- mae’n cymryd brîd arbennig iawn o athletwr i’w taclo. Mae her sawl diwrnod yn y mynyddoedd yn galw am frîd gwahanol iawn eto, ac mae’r Gwyddel Paul Tierney yn un o’r brîd yma. 

Llun: inov-8

Beth ydy’r Wainwrights? 214 o gopaon yn Ardal y Llynnoedd, Lloegr ydyn nhw a gafodd eu cynnwys a disgrifio mewn cyfres o gyfrolau gan A. Wainwright. Dyma restr ohonyn nhw i gyd.  

Ers 1985, mae ambell redwr dewr wedi ymgymryd â’r her o geisio cyrraedd brig pob copa mewn un tro, gan ddechrau a gorffen yn y Moot Hall yn Keswick – sef man cychwyn a gorffen y Bob Graham Round. 

Mae’r rŵt yn tua 320 o filltiroedd, ac yn cynnwys cyfanswm dringo sy’n cyfateb i ddringo Everest bedair gwaith! 

Alan Heaton oedd y cyntaf i wneud hynny’n swyddogol ym 1985 mewn 9 diwrnod a 16 awr. Y flwyddyn ganlynol gosodwyd record newydd gan yr anfarwol Joss Naylor, efallai’r rhedwr mynydd enocaf oll, gan gwblhau’r daith mewn 7 diwrnod. 

Roedd yn 28 mlynedd cyn i unrhyw un dorri record Naylor – Steve Birkinshaw wnaeth hynny yn 2014, gan gwblhau’r rownd mewn 6 diwrnod a 13 awr. Ers hynny, does neb wedi torri’r record ond fe benderfynodd y rhedwr yltra, Tierney, i fynd amdani ym mis Mehefin 2019. Dwi ddim am sbwylio’r ffilm i chi trwy ddweud mwy! 

Yr hyn sy’n fy rhyfeddu am redwyr sy’n ymgymryd a heriau ‘aml-ddiwrnod’ fel hyn ydy’r penderfynoldeb a dyfalbarhad. Dwi’n rhedeg mwy neu lai bob dydd, a dwi’n gwybod pa mor anodd ydy hi i godi er mwyn rhedeg 5 milltir hawdd ar rai boreau. Mae’r gallu i orfodi eich hun i godi o’r gwely (neu le bynnag fyddwch chi wedi llwyddo i gysgu!), ar ôl ychydig iawn o gwsg, er mwyn rhedeg tua 50 milltir hynod o heriol yn rhyfeddod i mi. 

Dwi’n ymwybodol mai ffilm i hyrwyddo cynnyrch Inov-8 ydy hon yn y bon, fel y ffilm wych am ‘Double Bob Graham’ Nicky Spinks. Er hynny, mae’n rhaid dweud eu bod nhw’n cael eu saethu’n hynod o effeithiol ac yn llwyddo i bortreadu’r cymeriadau arbennig, maint yr her a gogoniant a phrydfrerthwch y mynyddoedd. 

Mae un darn union hanner ffordd trwy’r ffilm (tua 31:00) sy’n crynhoi’r her i mi – gwyliwch y cyfan os allwch chi, ond gwyliwch y 60 eiliad yma os dim arall. 

Diolch i inov-8 am eu cymorth gyda’r lluniau ar gyfer y darn yma.

Prif Lun: Joe Mann

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

One thought on “Ffilm rhedeg: ‘Paul Tierney: Running The Wainwrights’

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Be FKT? – Y busnes rhedeg 'ma

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: