Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Llwyddiant Cymreig yn ras Milltir Bannister

Roedd ras rithiol go arbennig ddechrau’r wythnos wrth i dros 1200 o redwyr clwb mwyaf cystadleuol Prydain gymryd rhan yn Ras Filltir Bannister. 

Y British Milers’ Club oedd yn cynnal y ras rithiol i nodi 66 mlynedd ers i Roger Bannister roi ei enw yn y llyfrau hanes trwy dorri 4 munud am ras filltir am y tro cynta erioed. Fe wnaeth hynny ar 6 Mai 1954 ar drac Iffley Road yn Rhydychen. 

Roedd camp Bannister yn un anferth ar y pryd, ac ers hynny mae wedi dwyn cymhariaeth â dyn yn glanio ar y lleuad. Y gymhariaeth ddiweddar amlycaf mae’n siŵr ydy Eliud Kipchoge yn torri dwy awr ar gyfer y marathon llynedd – tybed fydd her rithiol debyg i hyn ar gyfer y marathon mewn 66 blynedd?! 

Yr her oedd i bobl glocio milltir rhwng dydd Llun 4 Mai a dydd Mercher 6 Mai a chofrestru’r dystiolaeth Strava / Garmin ar y system. Gyda’r holl hawlio amseroedd amheus diweddar (a diolch i waith arwrol @stravawankers yn amlygu rhain!) roedd ambell reol sylfaenol:

  • roedd y canlyniad yn mynd yn ôl ‘elapsed time’
  • roedd angen sicrhau had oedd mwy na 15 medr o gwymp yn y cwrs (h.y. nad oeddech chi’n rhedeg i lawr allt serth)
  • ddylai’r cwrs ddim cynnwys mwy na dau lŵp

Yn anffodus, nes i ddim sylwi ar y drydedd rheol uchod a gorfod ail-redeg fy milltir ar ôl gwneud yr ymdrech wreiddiol ar y trac – gwers i ddarllen y print mân yn ofalus!

Yr un rheol nad oedd y rhestr, oedd yn bach o syndod i mi, oedd nad oedd rhaid i chi ddechrau a gorffen yn fras yn yr un lle, fel sy’n wir gyda’r mwyafrif o rasus swyddogol. Felly roedd y mwyfrif o redwyr wedi chwilio am gwrs hollol syth a fflat (neu fymryn ar ei lawr) er mwyn manteisio ar hyn. 

Wrth reswm roedd rhaid dilyn y canllawiau cadw pellter cyfredol ac osgoi pobl gymaint â phosib. 

O ystyried popeth, roedd ffeindio stretch milltir o hyd addas, a saff, yn fwy o her nag y byddech chi’n disgwyl!

Llwyddiant Cymreig

O edrych ar y canlyniadau, mae’n ymddangos bod  canran uchel o redwyr clwb cryf Prydain ymgymryd â’r her a’r hyn oedd yn braf gweld oedd fod gwedd Gymreig iawn i’r podiwm.

Roedd hynny amlycaf yn y ras agored i ddynion lle daeth Piers Copeland, sy’n aelod o Wimborne AC ond yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Met Caerdydd i’r brig mewn amser o 4:02. Ardderchog gan Copeland, ond cymrwch eiliad i ystyried yr amser yna, a meddwl am gamp Bannister i redeg 3 eiliad yn gynt 66 o flynyddoedd yn ôl. 

Cymro oedd yn ail hefyd, sef y rhedeg 1500m ryngwladol, Tom Marshall gydag amser o 4:06. Ag yntau wedi torri 4 munud ar gyfer y filltir doedd dim sydod ei weld yn perfformio’n dda. Roedd tri’n rhannu’r trydydd safle mewn 4:07, gyda Chymro ifanc, James Heneghan, o Glwb Athletau Caerdydd yn eu plith – myfyriwr arall Prifysgol Caerdydd, sef y lle i fod ar gyfer rhedwyr addawol yn amlwg.

Er hynny, nid yn unig Caerdydd sy’n cynhyrchu rhedwyr ifanc addawol ar hyn o bryd – mae ambell un yn y gogs hefyd! Osian Perrin o glwb Menai oedd enillydd y ras ieuenctid gydag amser anhygoel o 4:15. Mae Osian dal yn y categori dan 17 oed, ac fe gurodd ddau redwr dan 20 oedd yn ail a thrydydd, felly mae’n un i gadw golwg arno heb os. 

Gyda rhedeg merched yn gryf iawn yng Nghymru ar hyn o bryd diolch i lwyddiant pobl fel Charlotte Arter a Jenny Nesbitt, roedd yn bach o syndod peidio gweld Cymry ar yr un o bodiwms y merched. Lilly Coward o Invita East Kent AC enillodd y brif ras i ferched mewn 4:38 gydag Elizabeth Renondeau yn dod i frig y ras i ferched hŷn. Keira Brady-Jones o Wirral AC, sydd dal yn y categori dan 15 oed enillodd y ras iau mewn 4:45…a gwerth nodi ei bod hi wedi rhannu’r ail safle o’r holl ferched hefyd!! 

Yn olaf, doedd dim syndod gweld un enw Cymreig ar bodiwm y dynion hŷn (dros 35 yn yr achos yma) sef James Thie mewn 4:29 yn y trydydd safle. Mae Thie yn enw amlwg iawn yn y byd athletau – roedd yn bedwerydd yn y 1500m ym Mhencampwriaethau dan do y byd yn 2004 ac yn 9fed yng Ngemau’r Gymanwlad yn 2010. Ond efallai ei fod yn creu mwy o enw i’w hun yn ddiweddar fel hyfforddwr, gan ei fod yn gyfrifol am feithrin rhai o brif athletwyr Cymru a thu hwnt ar hyn o bryd, gan gynnwys Tom Marshall a James Henghan gyda llaw.

Dwi am roi mensh fach hefyd i ddau gyd-aelod o Glwb Athletau Aberystwyth a gofrestrodd filltir arbennig o dda yr un. Yn gyntaf, Edd Land, gydag amser ardderchog o 4:38 sydd, yn fy nhyb i, yn ei roi’r gydradd drydydd yn y categori dynion dros 40 (9 eiliad tu ôl i James Thie!) Ac yna i Paul Williams yn y categori dros 50 gydag amser o 5:47 – mae Paul dal yn gymharol newydd i redeg, ond yn datblygu ar raddfa anhygoel o dda. 

Yn bersonnol, ro’n i fymryn yn siomedig gyda fy milltir. Nes i redeg 4:48 ar y trac nos Lun, ond gorfod setlo am 4:57 yn un swyddogol nos Fercher. Mae gen i ddigon o esgusogion wrth gwrs, ond dwi’n tybio fod y bloc hyfforddi marathon diweddar, a’r diffyg sesiynnau cyflymder go iawn wedi cael effaith. Ond hefyd, ma rhedeg milltir caled yn blwmin anodd! 

Da iawn i bawb gymrodd ran. Gallwch weld y canlyniadau llawn ar wefan Open Track ac mae adroddiadau da gan Athletics Weekly

Dyma filltir enwog Bannister gyda sylwebaeth gan y dyn ei hun:

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

One thought on “Llwyddiant Cymreig yn ras Milltir Bannister

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: