Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Ieuan yn cipio teitl ras rithiol gyntaf Athletau Cymru

Dros y penwythnos cynhaliwyd ras rithiol swyddogol gyntaf Athletau Cymru gyda Ieuan Thomas o Glwb Athletau Caerdydd yn dod i’r brig. 

Fe ddylai Pencampwriaeth 5k Cymru fod wedi digwydd yng Nghaerdydd dros y penwythnos, ond fel pob ras arall diweddar bu’n rhaid ei gohirio. 

Er mwyn llenwi’r bwlch, penderfynodd Athletau Cymru i gynnal y ras yn rhithiol gan ddefnyddio system ddigidol OpenTrack. Mae Athletau Cymru wedi bod yn annog clybiau rhedeg ac athletau i ddefnyddio’r feddalwedd er mwyn cynnal rasys lleol, ond dyma oedd y ras rithiol cyntaf i brif sefydliad athletau Cymru gynnal ras o’r fath. 

Ac fe gydiodd y gystadleuaeth gyda 350 o redwyr clwb Cymru’n cofrestru i redeg 5k unigol rhwng dydd Gwener 8 Mai a dydd Sul 10 Mai. 

Ieuan Thomas, sy’n fwyaf cyfarwydd fel rhedwr trac dros y 3000m a’r steeplechase yn arbennig, oedd y rhedwr cyflymaf dros y penwythnos yn rhedeg 13:53. Thomas oedd pencampwr Cymru dros y pellter llynedd, gan ddod yn ail i’r Sais Adam Hickey yng Nghaerdydd. 

Y rhedwr o Benfro, Lee Shannon, sydd wedi wedi mynd o nerth i nerth dros y flwyddyn ddiwethaf oedd yn ail mewn 15:20, fyddai’n naid enfawr ar ei PB blaenorol dros y pellter petai hon yn ras swyddogol. 

Y rhedwr hŷn, a chyn redwr 1500m Cymru, James Thie oedd yn drydydd gydag amser ardderchog o 15:23. 

Sioned Howells o Glwb Amann oedd enillydd ras y merched mewn 18:42, gyda Helen-Marie Davies o Abertawe’n ail (18:59) a Llinos Jones, hefyd o Abertawe’n drydydd mewn 19:13. 

Roedd ras y timoedd yn hynod gystadleuol hefyd, gyda’r pedwar rhedwr cyflyma’ o un clwb yn sgorio i’r tîm. 

Doedd hi ddim yn syndod gweld dynion Pontypridd yn dod i’r brig gyda phedwar rhedwr yn y 22 cyntaf. Penfro oedd yn ail, gyda chlwb Les Croupier o Gaerdydd yn drydydd. 

Yn ras y merched, tîm ‘A’ Deeside oedd yn gyntaf,  gyda Harriers Abertawe’n ail a thîm ‘B’ Deeside yn drydydd. 

Roedd y ras am ddim i redwyr, ond gyda gwahoddiad i wneud cyfraniad at elusen Kidney Wales, a llwyddwyd i godi £1100. 

Mae modd gweld y canlyniadau’n llawn ar wefan Open Track, a chymaint oedd llwyddiant y ras nes fod Athletau Cymru wedi penderfynu cynnal ras filltir rithiol dros benwythnos Gŵyl Banc diwedd mis Mai.

Dyma vlog bach nes i ar ôl rhedeg fy 5k fore Sadwrn:

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

One thought on “Ieuan yn cipio teitl ras rithiol gyntaf Athletau Cymru

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: