Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Adolygiad Gels: Manuka Sport

Bydd dilynwyr y blog yn gwybod fy mod i wedi bod yn talu tipyn o sylw i danwydd wrth i mi baratoi i redeg fy marathon cyntaf. 

Er fod y cynlluniau i redeg marathon Llundain fis diwethaf wedi mynd i’r gwellt diolch i’r argyfwng COVID-15, nes i benderfynu dyfalbarhau gyda’r bloc hyfforddi a dal i arbrofi gyda ‘bwydo’ wrth redeg yn y gobaith y daw cyfle i rasio marathon yn fuan. 

Dwi eisoes wedi cyhoeddi cwpl o ddarnau blog yn trafod rhywfaint o egwyddorion defnyddio tanwydd wrth redeg, ac wedi adolygu un o’r opsiynau gels dwi wedi bod yn profi, Torq. Yn yr adolygiad yma, gels cwmni Manuka Sport sy’n cael y sylw. 

Fe ddois i ar draws y cwmni gyntaf yn y National Running Show fis Ionawr a dechrau sgwrsio gyda’r Cyfarwyddwr, Steve. Ro’n i’n hoffi llawer iawn o’r hyn roedd ganddo i’w ddweud, ac roedd egwyddorion y cwmni’n glir ac yn sownd. 

Mae’n siŵr fod y rhan fwyaf o ddarllenwyr y blog yma wedi clywed am fêl manuka, a’r nifer o fuddiannau iechyd sy’n gysylltiedig â’r mêl. Ro’n i’n hoff iawn o’r syniad o ddefnyddio cynnyrch mor naturiol â phosib ac yn ôl y cwmni maen nhw’n osgoi defnyddio cynhwysion artiffisial. 

Ro’n i’n profi gels Manuka adeg Pencampwriaethau Traws Gwlad Cymru fis Chwefror. Roedd eu hangen nhw ar gyfer y ryn hir bore wedyn!

Ymlaen i grynhoi’r argraffiadau wrth brofi’r gels felly ac unwaith eto dwi’n canolbwyntio ar y pethau sy’n bwysig i’r person lleyg / rhedwr cyffredin – pethau fel y blas, sut maen nhw’n treulio a phethau ymarferol felly, yn hytrach na’r budd gwyddonol. 

Blas

Yn wahanol i  gels nifer o’r cwmniau eraill dwi wedi profi, cyfyngedig ydy’r dewis o ran blas Manuka Sport…ond i mi, mae hynny’n beth da – well gen i gadw pethau’n syml! Pedwar blas sydd mewn gwirionedd sef Citrus, Cherry, Berry a Tropical, felly blas ffrwythau i gyd yn hytrach na phethau bach mwy bizzare fel sydd gan rai cwmniau. 

Wrth gwrs, mêl ydy’r prif gynhwysyn ac mae hynny’n amlwg yn y blas. Dwi’n hoff iawn o fêl beth bynnag ond os nad ydach chi’n gymaint o ffan fyswn i ddim yn poeni gormod – dydy o ddim fel rhoi llwyaid o fêl yn eich ceg. 

Mae’r gels, fel pob un arall dwi wedi profi, yn felys – dyna’r pwynt i raddau wrth gwrs. Wedi dweud hynny, roedd rhain yn llai melys na’r disgwyl, ac yn dipyn llai melys na’r phopeth arall dwi wedi profi.  Fyswn i’n dweud fod y balans yn jyst iawn – digon o flas melys i roi cic fach i chi, ond heb fod yn ormodol chwaith. 

9/10

Y pecyn

Mae’r pacedi’n fach, ac yn ffitio’n daclus i bocedi eich siorts neu i’r belt rhedeg. Un peth roedd Steve, y Cyfarwyddwr, yn brolio oedd faint o ddaioni oedden nhw’n llwyddo i bacio mewn i becyn bach – 28g o carbs mewn pecyn 45g, sy’n fwy na’r 22g mae gels llawer o gwmniau eraill yn cynnwys. 

Dwi wedi bod yn hyfforddi’n bennaf dros y gaeaf, gan wisgo menyg gan amlaf wrth dreialu’r gels, ac mae pacedi pob cwmni’n gallu bod yn her i’w hagor o’r herwydd. Tab bach sydd i’w rwygo ffwrdd i agor rhain, ac maen nhw’n bach o hit ‘n miss. Nes i ddod i arfer mwy gyda’r dechneg o’u hagor yn raddol. 

Mae’r agoriad yn fach, sy’n dda o ran rhwygo ar agor ond fel gyda llawer o gels eraill yn anoddach i wasgu’r cynnwys allan. Un peth da ydy fod yr agoriad ar ganol top y pecyn oedd yn gwneud hi bach yn haws gwthio’r gel allan. 

6/10

Treuliad

Mae hyn yn mynd i fod yn wahanol i bawb, ac mae’n rhaid i bawb brofi dros eu hunain. Mae mêl manuka wedi ei brofi i fod yn dda i’r stumog, ac yn sicr mae’r cwmni’n manteisio ar hynny wrth werthu budd eu cynnyrch. Ges i ddim trafferth o gwbl gyda nhw mae’n rhaid dweud – o’r rhai dwi wedi profi, mae’n siwr mai dyma’r rhai hawsaf i’w treulio. Mae’r gel yn denau iawn, ddim yn gooey o gwbl, ac yn hawdd ei lyncu. 

Ond y cyngor fel arfer ydy pwysleisio pwysigrwydd trio cynnyrch wrth hyfforddi cyn ras achos mae corff pawb yn wahanol. 

9/10

Cyffredinol

Mae Manuka Sport yn gwmni bach newydd, sydd ag egwyddorion cryf. Maen nhw’n cefnogi nifer o athletwyr erbyn hyn, ond nid rhai hynod o enwog (ar hyn o bryd beth bynnag). Mi gefais sgwrs dda gyda’r cyfarwyddwr am egwyddorion y cwmni, ac roedd o’n amlwg yn angerddol iawn am yr hyn maen nhw’n gwneud ac ro’n i’n hoffi hynny. Wedi dweud hynny, roedd angen i’r gels fodlonni hefyd, ac yn sicr ro’n i’n hapus iawn yn eu profi. Gymaint felly nes i mi ddefnyddio gel Manuka Sport wrth wneud fy marathon ‘rithiol’ i lenwi bwlch Llundain ddiwedd Ebrill!  

O ran y gels dwi wedi profi, mae’n siŵr mai dyma’r ffefrynnau a fyswn i’n eu hargymell i rywun sy’n trio gels am y tro cyntaf yn sicr.

9/10

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r gels uchod ar wefan Manuka Sport.

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: