Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Cymro’n mynd am FKT llwybr arfordir Cymru

Darn bach byr yn dilyn y blog diweddaraf ynglŷn â’r holl heriau FKT diweddar…

Yn dilyn cyhoeddi’r blog hwnnw fe dynnodd Huw Euron ar Twitter fy sylw at y ffaith bod Cymro’n mynd am FKT llwybr arfordir Cymru, gan ddechrau heddiw. 

Rhys Jenkins ydy’r athletwr dan sylw, ac mae’n dod o Benarth. 

I gwblhau’r her epig bydd rhaid iddo redeg 870 o filltiroedd ar hyd arfordir Cymru, gan ddechrau yn Fferi Buddug (Queensferry) yn Sir y Fflint, a gorffen yng Nghas-gwent (Chepstow). Bydd unrhyw un sydd wedi cerdded rhannau o lwybr yr arfordir yn gwybod ei fod yn fryniog, a bydd rhaid i Rhys ddringo cyfwerth â 4.5 gwaith Everest ar ei daith.

O ie, ac i guro’r FKT sy’n sefyll ar hyn o bryd, bydd rhaid iddo orffen mewn llai na 20 diwrnod 12 awr a 55 munud.

Her fawr

Gŵr o Seland Newydd, James Harcombe, sy’n dal y record ar hyn o bryd, a hynny ers Mai 2017. 

Gwerth nodi mai’r FKT ar gyfer rhedeg gyda chefnogaeth ydy hon (‘supported’) – mae FKTs ar wahan ar gyfer hunan-gefnogi (‘self supported’), ac o bosib heb gefnogaeth (‘unsupported’) … er mod i’n methu ffeindio’r record ar gyfer yr olaf o’r rhain. Lee Butters sy’n dal yr FKT ar gyfer rhedeg hunan-gefnogaeth – 26 diwrnod, 15 awr a 44 munud.

Dwi ddim am fynd i fanylu ynglŷn â’r gwahaniaeth rhwng rhain i gyd ar hyn o bryd gan ei fod o’n gymhleth!! 

Maen swnio fel her aruthrol. Ar un pryd, mi wnes i gael y syniad o redeg y llwybr fel rhyw fath o her bersonol – gwyliau bach corfforol…nes i mi weld rhai o’r ffeithiau uchod! 

Ydy Rhys yn mynd i allu ei gwneud hi? Wel, mae ganddo fo gystal cyfle ag unrhyw un. Rhys oedd y Cymro cyntaf i gwblhau ras enwog Badwater yn yr Unol Daleithiau. Bydd unrhyw un sydd wedi darllen llyfr ‘Eat and Run’ gan Scott Jurek yn gwybod tipyn am hon – 135 milltir sy’n dechrau yn Death Valley, a gorffen ar Mount Whitney sy’n 8,360 troedfedd o uchder, gan deithio trwy anialwch poetha’r byd.

Mae’n rhaid i chi gael CV cryf jyst i ennill lle yn y ras honno, ac roedd Rhys i fod nôl yno eto eleni ond i COVID-19 roi stop ar y cynlluniau. 

Mae modd i chi dracio ymgais Rhys, gyda’r manylion ar wefan ei dîm, Rokman. Mae hefyd yn codi arian at dair elusen, CF Warriors, NSPCC a Maggie’s, Caerdydd ac mae gwahoddiad i chi ymuno i’w gefnogi am rai milltiroedd os ydach chi ffansi (manylion amserlen ar wefan Rokman eto).

Mae ‘na gyfweliad gyda Rhys ar bodlediad Life of Tri (sydd hefyd ar YouTube) os ydach chi awydd gwybod mwy amdano. 

Mensh i Gwyndaf a Guto

Gan mod i’n trafod Llwybr yr Arfordir, dwi am roi mensh fach fer i her arall a gwblhawyd wythnos diwethaf. 

Dau ffrind, Gwyndaf Lewis a Guto Harries benderfynodd deithio Llwybr yr Arfordir Sir Benfro gan godi arian at elusen Get The Boys a Lift – elusen iechyd meddwl pwysig.

Doedd hon ddim yn FKT, ond dal yn her fawr wrth iddyn nhw redeg 186 milltir a dringo uchder Everest dros 7 diwrnod. 

Mae Gwyndaf yn un o ddarllenwyr y blog, yn foi da, ac wedi codi arian at lwyth o elusennau dros y blynyddoedd diwerthaf. Dwi’n gobeithio gallu ei gyfwel do’n fuan i gael mwy o’r hanes.

Roedd ‘na eitem fach neis am yr her ar Heno, S4C wythnos diwethaf sy’n egluro mwy:

Llongyfarchiadau mawr bois!

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

One thought on “Cymro’n mynd am FKT llwybr arfordir Cymru

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: