Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Recordiau yltra’n cael eu chwalu

Does dim amheuaeth ei bod hi’n oes aur i redeg yltra ar hyn o bryd, ac mae argyfwng Covid-19 a’r cloi mawr wedi ychwanegu at hynny. 

Nes i gyhoeddi darn gwpl o wythnosau nôl yn trafod FKTs, gan drafod rhai amseroedd gorau arwyddocaol oedd wedi eu gosod dros y dyddiau cyn hynny. Bron y gallwn i fod wedi ysgrifennu darn bob yn ail ddiwrnod ers hynny’n sôn am record yltra arall sydd wedi’i dorri.

Dyma ddiweddariad bach felly ar rai o’r pethau mwyaf trawiadol sydd wedi bod ar y gweill, a thri FKT arwyddocaol iawn a osodwyd dros y penwythnos. 

Chwalu FKT 31 mlwydd wythnos oed

Yn y darn blaenorol, fe soniais am y ffaith bod FKT 31 mlwydd oed Mike Hartley ar gyfer y Pennine Way wedi’i dorri gan John Kelly ar 16 Gorffennaf. 

Rai dyddiau’n ddiweddarach, daeth i’r amlwg fod Damian Hall, y rhedwr yltra gwych sy’n dal FKTs haf a gaeaf Rownd y Paddy Buckley, ar fin dechrau ymgais ei hun ar yr her 268 milltir. 

Gan wybod tipyn am hanes Hall, roedd gen i deimlad y byddai ganddo gyfle da iawn o dorri’r record. Gan wybod hefyd ei fod yn ymgyrchydd amgylcheddol, doedd hi ddim yn syndod chwaith clywed ei fod yn bwriadu casglu sbwriel wrth redeg hefyd! 

Chwalodd Hall amser John Kelly gyda thros dair awr i’w sbario – 61:35:15. Roedd Kelly, a Mike Hartley yna i’w longyfarch wrth iddo gwblhau’r daith, ac mae hynny’n nodweddiadol o’r heriau yma – mae deiliaid y record bob amser yn gefnogol, ac yn wir, yn barod i helpu ymdrechion i’w torri. 

Mae lluniau a fideos gwych o ymdrech Damian Hall ar wefan ei noddwyr, INOV-8

Beth a Bob

Dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf, dwi wedi datblygu bach o obsesiwn gyda’r Bob Graham Round yn Ardal y Llynnoedd, ac ers darllen y gyfrol arddechog Feet in the Clouds gan Richard Askwith mae’r diddordeb wedi tyfu’n fwyfwy. 

Rhedwr mynydd gorau’r byd, Killian Journet sy’n dal y record ar gyfer y cwrs 66 milltir dros 42 o gopaon uchaf Ardal y Llynnoedd gydag amser boncyrs o 12 Awr 52 munud, oedd dros awr yn gynt na record y chwedlonnol Billy Bland oedd yn sefyll ers 36 o flynyddoedd. 

Mae record Bob Graham y merched wedi newid dwylo’n fwy rheolaidd yn ddiweddar. 

Gosodwyd y record o 18 awr a 6 munud gan yr anhygoel Nicky Spinks yn 2015 cyn i Jasmin Paris chwalu hyn flwyddyn yn ddiweddarach gydag amser o 15:24 fyddai’n amser anhygoel i’r dynion cyflymaf.

Cwympodd yr FKT eto ddydd Gwener diwethaf wrth i Beth Pascall gwblhau’r her mewn 14 awr a 34 munud – amser cwbl ryfeddol gan y ferch 32 oed o Swydd Derby, y 5ed amser gorau gan unrhyw un ar gyfer y cwrs. 

Dywed Pascall ei bod wedi penderfynu mynd am y Bob Graham ar ôl i’w hamserlen rasio gael ei chwalu gan Covid – mae ei henw yn y llyfrau hanes diolch i’r pandemig, a bydd yn anodd iawn curo yr amser. 

LEJOG 

Does dim dau heb dri medden nhw, a’r trydydd FKT anhygoel i ddal y sylw dros y penwythnos oedd hwnnw ar gyfer ‘LEJOG’, sef y daith o Land’s End yng Nghernyw i John O’Groats yn Yr Alban.

Yr athletwraig yltra Carla Molinaro sydd wedi dwyn y penawdau gan redeg y cwrs 874 milltir mewn 12 diwrnod, 30 munud ac 14 eiliad a churo’r RKT a osodwyd gan Sharon Gayter llynedd (12 diwrnod, 11 awr, 6 munud a 7 eiliad). 

Er mwyn torri’r FKT bu’n rhaid i Molinaro redeg rhwng 12 ac 16 awr bob dydd, oedd yn cyfateb i tua 73 milltir y dydd – pellter gwallgof. Gwerth nodi gyda llaw bod Sharon Gayter yn un o’r rhedwyr a’i chefnogodd n ystod yr ymdrech. 

Mae’n debyg gyda llaw fod ymdrech ar y gweill ar hyn o bryd gan Dan Lawson, sylfaenydd cwmni ReRun Clothing, i redeg LEJOG mewn llai na 10 diwrnod. Dwi ddim yn sicr os ydy hwn yn ymdrech FKT, ond y record i ddynion ar hyn o bryd ydy 9 diwrnod, 2 awr a 26 munud a osodwyd gan Andrew Rivett yn 2002. 

Gyda llaw, mae ymdrech Rhys Jenkins i osod FKT ar gyfer rhedeg llwybr arfordir Cymru dal ar y gweill, ac yn mynd yn dda – mwy am yr ymdrech ar y blog diweddar yma

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

One thought on “Recordiau yltra’n cael eu chwalu

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: