Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Podlediad 11 – Angharad Mair

Dwi wedi bod yn chwarae efo’r syniad o lansio podlediad rhedeg ers sawl blwyddyn, a threulio sawl ryn hir yn pendroni dros enwau pobl i’w cyfweld.

Yn ddi-ffael, roedd un enw bob amser yn agos at frig y rhestr – Angharad Mair.

Mae Angharad wrth gwrs yn fwyaf cyfarwydd fel cyflwynwraig deledu fwyaf adnabyddus Cymru. Teg dweud ei bod yn gyfrannwr ac adolygydd papurau digon di-flewin ar dafod i Radio Cymru hefyd.

Ond mae’n siŵr bydd y mwyafrif o bobl sy’n darllen y blog yma’n ymwybodol ei bod hi hefyd yn rhedwraig dda iawn, er efallai ddim yn gwbl ymwybodol o’i llwyddiant yn y maes dros y blynyddoedd.

Er mai dechrau rhedeg yn gymharol hwyr mewn bywyd wnaeth Angharad, roedd cyflymder ei datblygiad, a’r llwyddiant rhyngwladol a ddaeth yn sgil hynny’n ddigon syfrdanol.

Mae ei hamser gorau o 2:38:47 dros bellter y marathon ym 1996 yn dal i’w gosod yn y 10 Uchaf o ferched Cymreig erioed, ac fe gafodd y cyfle i redeg ym Mhencampwriaethau Athletau’r Byd yn Athen y flwyddyn ganlynol. Roedd hi hefyd yn bencampwraig Cymru dros bellteroedd llai fel y 5k, a hefyd mewn traws gwlad.

Er iddi roi’r gorau i redeg am 15 mlynedd flwyddyn yn dilyn anaf ym 1998, fe ail-gydiodd ynddi fel rhedwr hŷn, a llwyddo i dorri record Ewrop yn y categori oedran V55!

Felly roedd yn bleser mawr cael cyfle am sgwrs iawn gydag Angharad am ei hanes a phrofiadau dros y blynyddoedd. Gan bod cymaint o hanesion difyr, a jyst pethau difyr ganddi i’w dweud yn gyffredinol, dwi wedi penderfynu cyhoeddi’r cyfweliad fel pennod ddwy ran.

Yn y gyntaf, rydan ni’n canolbwyntio ar sut y decheuodd redeg, a sut y datblygodd i fod yn rhedwraig marathon gorau Cymru, a Phrydain. Bydd yr ail ran yn cael ei gyhoeddi wythnos nesaf, felly cadwch olwg am hwnnw’n fuan.

Cerddoriaeth y bennod yma ydy sengl Griff Lynch, ‘Os Ti’n Teimlo’, sydd allan ar label Lwcus T nawr. Mwy o wybodaeth ar wefan Y Selar

Pennod 1 (cyfres 2) – Dyfed Whiteside-Thomas Y Busnes Rhedeg 'Ma

Mae'r podlediad yn ôl yn dilyn saib fach, a gwestai cyntaf yr ail gyfres ydy ffrind mawr i'r pod, Dyfed Whiteside-Thomas. Mae Dyfed yn aelod o Glwb Harriers Eryri, ac yn bennaf gyfrifol am y 'Sesiwn Elltydd' enwog (Thursday Night Hills) yn Llanberis. Mae hefyd yn rhedwr arbennig ac rydan ni'n sgwrsio'n fuan ar ôl iddo redeg marathon wych yng Nghasnewydd gan orffen mewn 2:43:57 – y Cymro cyntaf yn ei gategori oedran, sy'n ei wneud yn bencampwr M45 Cymry yn ein tyb ni, gan bod y ras yn Bencampwriaeth Meistri Cymru eleni (canlyniadau llawn). Sgwrs ddifyr, gyda boi da.  Cyfle hefyd i grynhoi canlyniadau rhywfaint o'r rasys sydd wedi bod yn ddiweddar, wrth i bethau ail-ddechau o ddifrif. Lot mwy o hyn yn y gyfres gobeithio.  Cerddoriaeth y bennod yma ydy 'Dyma Kim Carsons' gan y grŵp newydd o ardal Pontypridd, Y Dail. Allan yn ddigidol rŵan. 
  1. Pennod 1 (cyfres 2) – Dyfed Whiteside-Thomas
  2. Pennod 13 – Adolygiad efo Arwel
  3. Pennod 12 – Dr Ioan Rees
  4. Pennod 11 (Rhan 2) – Angharad Mair
  5. Pennod 11 (Rhan 1) – Angharad Mair

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: