Hyfforddi marathon – wythnos 1

Peidiwch poeni, dwi dim yn bwriadu cyhoeddi blog wythnosol ynglŷn â fy mharatoadau tuag at redeg Marathon Llundain ddiwedd mis Ebrill.  Wedi dweud hynny, gan mai dyma brif ffocws misoedd y Gwanwyn i mi, mae’n debygol bydd y profiad yn dylanwadu ar ambell ddarn blog mewn ffyrdd gwahanol.  Ond, gan fod y profiad o baratoiParhau i ddarllen “Hyfforddi marathon – wythnos 1”

Pencampwyr Cymru 2019

Os ydach chi wedi darllen fy narn blog diweddaraf yn trafod cynllunio’r flwyddyn, byddwch yn gwybod fod rhedeg Marathon Llundain yn ganolog i’r hyn dwi’n targedu yn ystod 2020. Nod arall ydy rhedeg mewn mwy o rasus sy’n bencampwriaethau Cymru dros wahanol bellteroedd a disgyblaethau. Fel person cystadleuol, dwi’n credu ei bod yn bwysig profiParhau i ddarllen “Pencampwyr Cymru 2019”

2020 – cynllunio’r flwyddyn

Rydan ni ar drothwy blwyddyn, a degawd newydd ac wrth i weddillion y twrci ddiflannu mae’n amser perffaith i gymryd cam yn ôl a chynllunio’r flwyddyn o redeg sydd i ddod. Os ydach chi unrhyw beth fel fi, y Nadolig ydy’r amser yna o’r flwyddyn i ymlacio rhywfaint, a phwyso’r botwm refresh. Dwi’n dal i redegParhau i ddarllen “2020 – cynllunio’r flwyddyn”

Rhestrau 10 Uchaf Rhedwyr Pellter Cymru 2019

Pob blwyddyn tua’r adeg yma dwi’n hoffi gweld trydar yr ardderchog Japan Running News (@JRNHeadlines) sy’n rhestru’r gwledydd cyflymaf dros bellter y marathon yn ystod y flwyddyn.  2019 average of 10 fastest women's marathon times by country:world 2:18:03KEN 2:19:08ETH 2:19:19JPN 2:25:10BRN 2:25:28USA 2:25:29GBR 2:29:40CHN 2:29:42PRK 2:29:54AUS 2:30:41UKR 2:30:50CAN 2:31:51GER 2:32:22ITA 2:33:07BLR 2:33:13RUS 2:33:52POL 2:34:11KOR 2:34:24Parhau i ddarllen “Rhestrau 10 Uchaf Rhedwyr Pellter Cymru 2019”

Davies yn dymchwel record yn Valencia

Un peth dwi’n awyddus i’w wneud gyda’r blog yma ydy ysgrifennu am redwyr o Gymru – boed nhw ar y lefel uchaf, elite, neu ar lefelau is.  Dwi’m yn credu bod rhedeg pellter yn cael digon o sylw ar y cyfryngau yn gyffredinol y tu hwnt i’r prif bencampwriaethau, ac yn arbennig felly ar yParhau i ddarllen “Davies yn dymchwel record yn Valencia”

To PB or not to PB

Dyna’r cwestiwn… Maddeuwch i mi am y defnydd o’r iaith fain ym mhennawd y blog yma, ond do’n i’n methu peidio o ystyried y testun!  Stori newyddion dros y dyddiau diwethaf sydd wedi gwneud i mi feddwl ynglŷn â’r pwnc – sef beth sy’n cyfrif fel amser gorau, neu ‘PB’ (‘PR’ os mai Americanwr ydachParhau i ddarllen “To PB or not to PB”

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni