Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Podlediad 7 – Elliw Haf

Ath hi braidd yn dynn yn y diwedd, ond ro’n i’n awyddus iawn i gyhoeddi pennod arall o bodlediad Y Busnes Rhedeg ‘Ma cyn y Nadolig, a nes i fwynhau sgwrsio gyda’r gwestai yn fawr. Dwi’n gyfarwydd ag enw Elliw Haf ers sawl blwyddyn bellach ac mae hi wedi sefydlu eu hun fel un oParhau i ddarllen “Podlediad 7 – Elliw Haf”

Podlediad rhif 6 – Dion Jones

Bydd unrhyw un sy’n gwrando ar bodlediad Y Busnes Rhedeg yma’n gwybod erbyn hyn fy mod i’n manteisio ar y cyfle i gyflwyno bach o gerddoriaeth Gymraeg i’w gwrandawyr bob tro. Dwi wedi mynd gam ymhellach gyda’r bennod ddiweddaraf, gan wahodd cerddor i fod yn westai! Dion Jones ydy ffryntman y ddeuawd blŵs-roc, Alffa –Parhau i ddarllen “Podlediad rhif 6 – Dion Jones”

Podlediad rhif 5 – Matthew Roberts

Nid pob dydd mae rhywun yn cael cyfle i gyweld rhywun sy’n dal record arwyddocaol. A heb os mae record, neu FKT (Fastest Know Time) Rownd y Paddy Buckley yn arwyddocaol dros ben…epig hyd yn oed! Bydd unrhyw un sydd wedi darllen y blog yma’n rheolaidd yn gwybod am fy niddordeb yn y ‘rownds mawr’Parhau i ddarllen “Podlediad rhif 5 – Matthew Roberts”

Podlediad rhif 4 – Peter Gillibrand

Wythnos ar ôl cynnal marathon elite Llundain, ynghyd â marathon rhithiol Llundain, dwi’n falch iawn o westai diweddaraf podlediad Y Busnes Rhedeg ‘Ma. Mae Peter Gillibrand yn newyddiadurwr, ac wrth arwain at benwythnos y marathon eleni cafodd gyfle i holi neb llai na Paula Radcliffe ac Eliud Kipchoge! Bu hefyd yn gohebu tipyn ar straeonParhau i ddarllen “Podlediad rhif 4 – Peter Gillibrand”

Podlediad newydd – sgwrs gydag Angharad Davies

Dwi’n falch iawn i gyhoeddi bod trydydd pennod podlediad Y Busnes Rhedeg ‘Ma bellach wedi’i gyhoeddi ar-lein. Mae cyfweliadau’r ddau bennod gyntaf gyda Gwyndaf Lewis, ac yna gydag Alaw Beynon-Thomas ac Arwel Evans wedi bod yn grêt a gobeithio byddwch chi’n cytuno bod y diweddaraf llawn cystal. Yn y bennod yma dwi’n sgwrsio gydag AngharadParhau i ddarllen “Podlediad newydd – sgwrs gydag Angharad Davies”

Math yn chwalu record y Paddy Buckley

Bydd unrhyw un sy’n darllen y blog yma’n rheolaidd yn gwybod fy mod i wedi datblygu bach o obsesiwn gyda’r ‘rownds mawr’ dros y blynyddoedd diwethaf.  Efallai bod ‘obsesiwn’ yn air rhy gryf…ond yn sicr mae gen i chwilfrydedd mawr ynglŷn â’r Bob Graham Roundyn Ardal y Llynnoedd, y Ramsey Round yn Yr Alban, ac yn arbennig felly’r PaddyParhau i ddarllen “Math yn chwalu record y Paddy Buckley”

Marathon Llundain – cosbi’r cyflym

Dwi’n siŵr bod y rhan fwyaf sy’n darllen y blog yma wedi clywed y newyddion na fydd Marathon Llundain yn digwydd ar 4 Hydref eleni. Dyma oedd y dyddiad newydd a osodwyd ar gyfer y ras enwog yn lle’r dyddiad gwreiddiol ym mis Ebrill wrth i COVID-19 gyrraedd Prydain. Ar y pryd roedd hynny’n swnio’nParhau i ddarllen “Marathon Llundain – cosbi’r cyflym”

Recordiau yltra’n cael eu chwalu

Does dim amheuaeth ei bod hi’n oes aur i redeg yltra ar hyn o bryd, ac mae argyfwng Covid-19 a’r cloi mawr wedi ychwanegu at hynny.  Nes i gyhoeddi darn gwpl o wythnosau nôl yn trafod FKTs, gan drafod rhai amseroedd gorau arwyddocaol oedd wedi eu gosod dros y dyddiau cyn hynny. Bron y gallwn iParhau i ddarllen “Recordiau yltra’n cael eu chwalu”

Lansio Podlediad Y Busnes Rhedeg ‘Ma

Hir yw pob ymaros meddai rhywun, rywdro. Wel, o’r diwedd, mae’r aros ar ben ac mae pennod gyntaf podlediad Y Busnes Rhedeg ‘Ma yn gweld golau dydd! Efallai bydd rhai yn cofio darllen fy narn blog cyntaf beth amser nôl, oedd yn sôn am fy nyhead i gyhoeddi podlediad yn trafod rhedeg yn y Gymraeg.Parhau i ddarllen “Lansio Podlediad Y Busnes Rhedeg ‘Ma”

Cymro’n mynd am FKT llwybr arfordir Cymru

Darn bach byr yn dilyn y blog diweddaraf ynglŷn â’r holl heriau FKT diweddar… Yn dilyn cyhoeddi’r blog hwnnw fe dynnodd Huw Euron ar Twitter fy sylw at y ffaith bod Cymro’n mynd am FKT llwybr arfordir Cymru, gan ddechrau heddiw.  Rhys Jenkins ydy’r athletwr dan sylw, ac mae’n dod o Benarth.  I gwblhau’r herParhau i ddarllen “Cymro’n mynd am FKT llwybr arfordir Cymru”