Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Adolygiad: Sgidiau On Cloudflow

Dwi wastad wedi bwriad cynnwys ambell adolygiad cynnyrch ar y blog yma, ac a hithau’n weddol dawel o ran newyddion o’r byd rhedeg am resymau amlwg, mae’n ymddangos fel cyfle da i wneud hynny ar hyn o bryd.  Dwi eisoes wedi cyhoeddi adolygiad o gels Torq, a byddai’n adolygu mwy o gels dros yr wythnos neuParhau i ddarllen “Adolygiad: Sgidiau On Cloudflow”

Ynfydrwydd rhithiol

Ro’n i fod i redeg ras 10K Bae Caerdydd ddydd Sul (29 Mawrth). Ras baraoi ar gyfer Marathon Llundain yn bennaf, ond gan ei bod hi’n ras Bencampwriaeth Cymru ar gwrs cymharol gyflym roedd hi’n ras ro’n i’n bwriadu ei thargedu hefyd – ‘A race’ fel petai.  Yn anffodus, fel cymaint o rasys a digwyddiadauParhau i ddarllen “Ynfydrwydd rhithiol”

Vlog: Penwythnos yn cadw pellter

Disclaimer bach ar ddechrau’r cyflwyniad byr yma i’r vlog diweddaraf sef fy mod i wedi ffilmio hwn dros y penwythnos, ac yn amlwg mae bywyd wedi newid tipyn eto ers hynny i bawb. Mae o’n vlog sy’n perthyn yn agos i’r blog ‘Cracio’r Corona‘ y gwnes i gyhoeddi dros y penwythnos yn awgrymu rhai ffyrddParhau i ddarllen “Vlog: Penwythnos yn cadw pellter”

Cracio’r Corona

Tydi hi’n gyfnod rhyfedd ar hyn o bryd?  Roedden ni i gyd yn gwybod beth oedd i ddod, ond ers i’r Prif Weinidog gyhoeddi polisi o ymbellhau cymdeithasol (‘social distancing’) ddydd Llun, mae unrhyw ymgynull torfol wedi’i ohirio.  Mae hynny wrth gwrs yn cynnwys unrhyw rasys rhedeg dros y cwpl o fisoedd nesaf wrth gwrs,Parhau i ddarllen “Cracio’r Corona”

Dim marathon, dim mojo

Wel, dwi’n disgwyl y newyddion ers cwpl o wythnosau, ac er gwaethaf ambell lygedyn o obaith, o’r diwedd ddydd Gwener daeth cadarnhad fod Marathon Llundain eleni wedi’i ohirio oherwydd y sefyllfa enbyd gyda’r coronavirus.  Doedd o ddim yn syndod ac er nad ydw i’n gwybod digon am y peth mewn gwirionedd (oes unrhyw un?) dwi ddim yn creduParhau i ddarllen “Dim marathon, dim mojo”

Pencampwriaeth TG Rhyng Sirol @ Loughborough – Blog a Vlog

Dwi’n gredwr cryf mewn profi’ch hun, ac yn enwedig mewn rhoi eich hun allan o’r comfort zone bob hyn a hyn.  Roedd rhedeg ym Mhencampwriaeth Traws Gwlad Rhyng Sirol Prydain yn Loughborough ddydd Sadwrn yn sicr yn gyfle i mi wneud y ddau beth yma, ac yn agoriad llygad a hanner.  Dwi’n weddol newydd i’r byd rasioParhau i ddarllen “Pencampwriaeth TG Rhyng Sirol @ Loughborough – Blog a Vlog”

Adolygiad: Shorts ysgafn On Running

Un fantais fawr rhedeg dros lawer o chwaraeon arall ydy nad oes angen fawr ddim offer arnoch chi i ddechrau arni.  Mae pâr o esgidiau call yn help, yn enwedig wrth i chi gynyddu’r milltiroedd, ond i bob pwrpas y cyfan sydd angen arnoch chi ydy’ch dwy goes.  Dwi’n eithaf low maintenance pan ddaw at kit hefydParhau i ddarllen “Adolygiad: Shorts ysgafn On Running”