Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Ffilm rhedeg: ‘Paul Tierney: Running The Wainwrights’

Llun: Joe Mann Fel dwi wedi crybwyll sawl gwaith ar y blog yma, dwi ddim yn rhedwr mynydd!  Er hynny, dwi wedi cael tipyn o flas ar ddysgu mwy am y gamp yn ddiweddar trwy ddarllen llyfrau, gwrando ar bodlediadau a gwylio ffilmiau dogfen amrywiol.  Yn gynharach yr wythnos hon roedd premiere o’r ffilm ‘PaulParhau i ddarllen “Ffilm rhedeg: ‘Paul Tierney: Running The Wainwrights’”

Vlog: Penwythnos Pencampwriaeth Traws Gwlad Cymru

Os ydach chi’n newydd i’r blog yma, neu i rasio traws gwlad, mi wnes i ysgrifennu darn bach arall yn yr hydrefynglŷn â gwychder y gamp sydd wedi llithro i’r cysgodion braidd yn llygad y cyhoedd o leiaf.  O safbwynt y gymuned redeg ‘gystadleuol’, mae rasio traws gwlad yn sicr yn dal i fod yn bwysigParhau i ddarllen “Vlog: Penwythnos Pencampwriaeth Traws Gwlad Cymru”

Bravo Damian Hall

Oni bai eich bod chi’n ymddiddori’n arbennig mewn rhedeg mynydd, gallech chi fod wedi colli’r newyddion am gamp go arbennig a gafodd ei chyflawni yn Eryri ddydd Mercher diwethaf. Llwyddodd y newyddiadurwr a rhedwr ultra, Damian Hall, i gwblhau rownd Paddy Buckley ‘gaeafol’ mewn 21:30:06 gan dorri’r record flaenorol am yr her o bron iParhau i ddarllen “Bravo Damian Hall”

Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith

Dwi’n ddarllenwr brwd – ffuglen gan amlaf, ond dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael blas ar nifer o lyfrau ffeithol am redeg.  Nes i drafod rhai ohonyn nhw yn un o’r darnau blog cyntaf i mi gyhoeddi nôl ym mis Medi. Dwi newydd orffen cyfrol am redeg mynydd, ac ar ganol un arall am hanes bywyd rhedwrParhau i ddarllen “Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith”

Hyfforddi marathon – wythnos 1

Peidiwch poeni, dwi dim yn bwriadu cyhoeddi blog wythnosol ynglŷn â fy mharatoadau tuag at redeg Marathon Llundain ddiwedd mis Ebrill.  Wedi dweud hynny, gan mai dyma brif ffocws misoedd y Gwanwyn i mi, mae’n debygol bydd y profiad yn dylanwadu ar ambell ddarn blog mewn ffyrdd gwahanol.  Ond, gan fod y profiad o baratoiParhau i ddarllen “Hyfforddi marathon – wythnos 1”

Pencampwyr Cymru 2019

Os ydach chi wedi darllen fy narn blog diweddaraf yn trafod cynllunio’r flwyddyn, byddwch yn gwybod fod rhedeg Marathon Llundain yn ganolog i’r hyn dwi’n targedu yn ystod 2020. Nod arall ydy rhedeg mewn mwy o rasus sy’n bencampwriaethau Cymru dros wahanol bellteroedd a disgyblaethau. Fel person cystadleuol, dwi’n credu ei bod yn bwysig profiParhau i ddarllen “Pencampwyr Cymru 2019”

2020 – cynllunio’r flwyddyn

Rydan ni ar drothwy blwyddyn, a degawd newydd ac wrth i weddillion y twrci ddiflannu mae’n amser perffaith i gymryd cam yn ôl a chynllunio’r flwyddyn o redeg sydd i ddod. Os ydach chi unrhyw beth fel fi, y Nadolig ydy’r amser yna o’r flwyddyn i ymlacio rhywfaint, a phwyso’r botwm refresh. Dwi’n dal i redegParhau i ddarllen “2020 – cynllunio’r flwyddyn”

Rhestrau 10 Uchaf Rhedwyr Pellter Cymru 2019

Pob blwyddyn tua’r adeg yma dwi’n hoffi gweld trydar yr ardderchog Japan Running News (@JRNHeadlines) sy’n rhestru’r gwledydd cyflymaf dros bellter y marathon yn ystod y flwyddyn.  Mae’r rhestrau’n cael eu llunio ar sail cyfartaledd amseroedd 10 rhedwr cyflyma’r wlad honno dros y flwyddyn a fu. Dyma’r rhestrau merched a dynion eleni: 2019 average ofParhau i ddarllen “Rhestrau 10 Uchaf Rhedwyr Pellter Cymru 2019”