Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Adolygiad Gels: Manuka Sport

Bydd dilynwyr y blog yn gwybod fy mod i wedi bod yn talu tipyn o sylw i danwydd wrth i mi baratoi i redeg fy marathon cyntaf.  Er fod y cynlluniau i redeg marathon Llundain fis diwethaf wedi mynd i’r gwellt diolch i’r argyfwng COVID-15, nes i benderfynu dyfalbarhau gyda’r bloc hyfforddi a dal iParhau i ddarllen “Adolygiad Gels: Manuka Sport”

Adolygiad: Sgidiau On Cloudflow

Dwi wastad wedi bwriad cynnwys ambell adolygiad cynnyrch ar y blog yma, ac a hithau’n weddol dawel o ran newyddion o’r byd rhedeg am resymau amlwg, mae’n ymddangos fel cyfle da i wneud hynny ar hyn o bryd.  Dwi eisoes wedi cyhoeddi adolygiad o gels Torq, a byddai’n adolygu mwy o gels dros yr wythnos neuParhau i ddarllen “Adolygiad: Sgidiau On Cloudflow”

Adolygiad: Shorts ysgafn On Running

Un fantais fawr rhedeg dros lawer o chwaraeon arall ydy nad oes angen fawr ddim offer arnoch chi i ddechrau arni.  Mae pâr o esgidiau call yn help, yn enwedig wrth i chi gynyddu’r milltiroedd, ond i bob pwrpas y cyfan sydd angen arnoch chi ydy’ch dwy goes.  Dwi’n eithaf low maintenance pan ddaw at kit hefydParhau i ddarllen “Adolygiad: Shorts ysgafn On Running”

Ffilm rhedeg: ‘Paul Tierney: Running The Wainwrights’

Llun: Joe Mann Fel dwi wedi crybwyll sawl gwaith ar y blog yma, dwi ddim yn rhedwr mynydd!  Er hynny, dwi wedi cael tipyn o flas ar ddysgu mwy am y gamp yn ddiweddar trwy ddarllen llyfrau, gwrando ar bodlediadau a gwylio ffilmiau dogfen amrywiol.  Yn gynharach yr wythnos hon roedd premiere o’r ffilm ‘PaulParhau i ddarllen “Ffilm rhedeg: ‘Paul Tierney: Running The Wainwrights’”

Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith

Dwi’n ddarllenwr brwd – ffuglen gan amlaf, ond dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael blas ar nifer o lyfrau ffeithol am redeg.  Nes i drafod rhai ohonyn nhw yn un o’r darnau blog cyntaf i mi gyhoeddi nôl ym mis Medi. Dwi newydd orffen cyfrol am redeg mynydd, ac ar ganol un arall am hanes bywyd rhedwrParhau i ddarllen “Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith”