Strava – caeth i’r kudos

Wythnos diwethaf cefais wahoddiad ar raglen Radio Cymru Aled Hughes i drafod enwau segments Strava.  Roedd o’n gyfle hefyd i drafod dafnydd Strava yn ehangach – rhywbeth dwi wedi meddwl tipyn amdano dros y cyfnod cloi.  Mae tipyn o sôn wedi bod am yr holl redwyr newydd sydd wedi ymddangos dros y cyfnod yma, ynParhau i ddarllen “Strava – caeth i’r kudos”

Nath Ross Barkley redeg 5k mewn 16:11?

Un o ffads ynysu’r wythnos ddiwethaf ydy’r her ‘5 5 5’ lle mae pobl wedi bod yn rhedeg 5k a rhoi £5 i elusen cyn enwebu 5 ffrind i wneud yr un peth ar y cyfryngau cymdeithasol. Fydd rhedeg 5k ddim yn ormod o her i’r rhan fwyaf o ddarllenwyr y blog yma, ond ynParhau i ddarllen “Nath Ross Barkley redeg 5k mewn 16:11?”

Ynfydrwydd rhithiol

Ro’n i fod i redeg ras 10K Bae Caerdydd ddydd Sul (29 Mawrth). Ras baraoi ar gyfer Marathon Llundain yn bennaf, ond gan ei bod hi’n ras Bencampwriaeth Cymru ar gwrs cymharol gyflym roedd hi’n ras ro’n i’n bwriadu ei thargedu hefyd – ‘A race’ fel petai.  Yn anffodus, fel cymaint o rasys a digwyddiadauParhau i ddarllen “Ynfydrwydd rhithiol”

Dim marathon, dim mojo

Wel, dwi’n disgwyl y newyddion ers cwpl o wythnosau, ac er gwaethaf ambell lygedyn o obaith, o’r diwedd ddydd Gwener daeth cadarnhad fod Marathon Llundain eleni wedi’i ohirio oherwydd y sefyllfa enbyd gyda’r coronavirus.  Doedd o ddim yn syndod ac er nad ydw i’n gwybod digon am y peth mewn gwirionedd (oes unrhyw un?) dwi ddim yn creduParhau i ddarllen “Dim marathon, dim mojo”

Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith

Dwi’n ddarllenwr brwd – ffuglen gan amlaf, ond dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael blas ar nifer o lyfrau ffeithol am redeg.  Nes i drafod rhai ohonyn nhw yn un o’r darnau blog cyntaf i mi gyhoeddi nôl ym mis Medi. Dwi newydd orffen cyfrol am redeg mynydd, ac ar ganol un arall am hanes bywyd rhedwrParhau i ddarllen “Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith”

To PB or not to PB

Dyna’r cwestiwn… Maddeuwch i mi am y defnydd o’r iaith fain ym mhennawd y blog yma, ond do’n i’n methu peidio o ystyried y testun!  Stori newyddion dros y dyddiau diwethaf sydd wedi gwneud i mi feddwl ynglŷn â’r pwnc – sef beth sy’n cyfrif fel amser gorau, neu ‘PB’ (‘PR’ os mai Americanwr ydachParhau i ddarllen “To PB or not to PB”

Create your website at WordPress.com
Cychwyn arni