Design a site like this with WordPress.com
Cychwyn arni

Vlog: Penwythnos Pencampwriaeth Traws Gwlad Cymru

Os ydach chi’n newydd i’r blog yma, neu i rasio traws gwlad, mi wnes i ysgrifennu darn bach arall yn yr hydrefynglŷn â gwychder y gamp sydd wedi llithro i’r cysgodion braidd yn llygad y cyhoedd o leiaf. 

O safbwynt y gymuned redeg ‘gystadleuol’, mae rasio traws gwlad yn sicr yn dal i fod yn bwysig iawn, a’r penwythnos diwethaf roedd y pencampwriaethau cenedlaethol yn cael eu cynnal yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. 

Fel rhywun na gafodd y cyfle i redeg yn gystadleuol yn yr ysgol, dwi’n weddol newydd i draws gwlad a dyma’r tro cyntaf i mi rasio yn y nationals. Er mai Marathon Llundain ydy’r prif nod ar gyfer y gwanwyn, ro’n i’n edrych ymlaen yn fawr at rasio ym Mharc Penbre ac wedi bod yn trio jyglo ychydig o hyffordd traws gwlad gyda’r hyfforddi marathon. 

Dwi’n credu fod y ddau beth yn complimentio ei gilydd i raddau…yn sicr dwi’n gobeithio fod y rhedeg traws gwlad yn hyfforddi da ar gyfer y marathon o ran datblygu cryfder ac ati. Er mod i’n credu mod i wedi rhedeg yn weddol dda ddydd Sadwrn, dwi’n amau fod y blinder yn coesau o hyfforddi marathon, yn ogystal â’r blinder cyffredinol sy’n dod gyda hynny a bywyd yn gyffredinol wedi amharu rhywfaint a fy ras. Ond pwy a ŵyr! 

Roedd yn teimlo fel cyfle da i recordio vlog bach arall felly dyma ganlyniad hynny isod. Do’n i ddim yn gallu ffilmio fy hun yn rhedeg gwaetha’r modd, ond mae clip yn nes lawr y dudalen o lap cyntaf ras y dynion sydd wedi’i gyhoeddi gan dîm cyfryngau ardderchog Harriers Caerfyrddin (dwi’n pasio tua 14 eiliad mewn!) 

Be dwi wedi trio gwneud efo’r vlog ydy crynhoi penwythnos sy’n cynnwys ras bwysig ar un llaw, ond gydag un llygad ar gynllun hyfforddi’r marathon ar y llall. Un peth dwi’n ffodus iawn ohono ar benwythnosau fel hyn gyda llaw ydy cefnogaeth teulu sy’n fodlon gadael i mi ddiflannu am y rhan fwyaf o’r diwrnod i rasio ar y dydd Sadwrn, ac yna am ddwy awr a hanner ar y dydd Sul – maen nhw’n haeddu medal! 

Bosib bydd gen i ddarn blog arall am y ras ddydd Sadwrn yn hwyrach yn yr wythnos, ond mi wna’i adael i’r vlog wneud y siarad am y tro. 

=

Nodyn byr am yr kit a’r gels dwi’n cyfeirio atyn nhw yn y vlog.

Gels – dwi wedi arbrofi gyda rhai Manuka Sport dros y bythefnos ddiwethaf. Nes i ddefnyddio rhai Honey Tropical a Honey Cherry ddydd Sul.

Kit – mae On Running wedi bod yn ddigon caredig i yrru ambell beth i mi drio, gan gynnwys y shorts rasio, ac y top llawes hir nes i ddefnyddio ddydd Sul. Mae cael shorts addas sy’n gallu cario gels wedi bod yn gur pen, felly mae’n grêt gallu rhoi tro ar rhain. 

Fe fyddai’n cyhoeddi adolygiadau o’r gels a kit uchod yn y man. 

Cyhoeddwyd gan Owain Schiavone

Boi bach o bob dim!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: